Willekeurige afschrijving mogelijk in 2023

Voor investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen in 2023 is het mogelijk om willekeurige afschrijving te claimen.

Deze regeling is in het leven geroepen om het bedrijfsleven te stimuleren om in 2023 investeringen te doen en geldt zowel voor de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. Door gebruik te maken van de regeling wordt de winst van 2023 direct een stuk lager en hoeft er dus minder belasting te worden betaald. Het restant van het afschrijvingspotentieel moet in de jaren vanaf 2024 regulier worden afgeschreven.

Willekeurige afschrijving

De mogelijkheid van willekeurige afschrijving ziet op bedrijfsmiddelen die niet eerder in gebruik zijn genomen en dus nieuw zijn. Sommige bedrijfsmiddelen zijn echter uitgesloten van de regeling:

  • Vliegtuigen, gebouwen, (woon)schepen, vervoermiddelen zoals bromfietsen, motoren, personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer over de weg, tenzij het elektrische personenauto’s zijn;
  • Immateriële activa, zoals quota, goodwill, vermogensrechten etc.;
  • Dieren;
  • Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor verhuur aan derden, let op dit geldt ook als er verhuurd wordt tussen verschillende B.V.’s in dezelfde ondernemingsstructuur als er geen sprake is van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting;
  • Bedrijfsmiddelen die om een andere reden willekeurig af te schrijven zijn.

De regeling geldt op dit moment ook alleen voor investeringsverplichtingen die in 2023 zijn aangegaan of waarvoor de voortbrengingskosten in 2023 zijn gemaakt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het tekenen van een opdrachtbevestiging of offerte, op dat moment wordt de investeringsverplichting aangegaan. Let op het bedrijfsmiddel moet om te kwalificeren voor de regeling uiterlijk in 2025 in gebruik zijn genomen.

Heb je investeringsplannen dan is het belangrijk de (fiscale) subsidiemogelijkheden erbij te pakken. Door deze extra mogelijkheid van willekeurige afschrijving is dat belang alleen maar toegenomen.

Kennismakingsgesprek

Ontdek hoe wij jou verder kunnen helpen

Wil je een vrijblijvende kennismaking? Dat kan bij jou of bij ons op kantoor. We geven je direct inzicht in hoe onze adviseurs je verder kunnen helpen.