Disclaimer

De door SRL Accountants verstrekte informatie is ontleend uit bronnen die wij betrouwbaar achten. We kunnen desondanks niet instaan voor de juistheid en volledigheid van alle informatie op onze website. Op alle teksten, logo’s, afbeeldingen en andere gepubliceerde materialen op deze website ligt het copyright bij SRL Accountants & Belastingadviseurs. Als dit niet het geval is, vermelden we dit. Alle rechten voorbehouden.

Het overnemen van code of gedeeltes ervan, afbeeldingen, teksten en scripts van srlaccountants.nl is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de rechthebbende en vermelding van naam en link. Aanvragen kun je doen via: info@srlaccountants.nl.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie die op deze website wordt verstrekt, kun je geen rechten ontlenen. SRL Accountants aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid.

Alle informatie, tekst, codes, afbeeldingen en ander materiaal op deze website hebben wij met de grootste zorg samengesteld. SRL Accountants kan echter de correctheid ervan niet garanderen en kun je dus niet aansprakelijk stellen voor eventuele ontstane schade.

Type- en spelfouten voorbehouden.