Audit & Assurance

Goed zaken doen vraagt om betrouwbare cijfers

Elke ondernemer heeft betrouwbare cijfers nodig om goede beslissingen te nemen. Dit is vaak een vereiste van uw stakeholders. Met een accountantscontrole op het hoogste niveau stelt u hen eenvoudig gerust. We dragen met onze persoonlijke en laagdrempelige audit- en assurancediensten bovendien bij aan dit vertrouwen.

vacature assistent accountant

Toegevoegde waarde voor uw bedrijf
Onze audit is voor elke onderneming van grote toegevoegde waarde. Dat komt doordat we tijdens het auditen nadrukkelijk onze kernwaarden uitdragen: persoonlijk en laagdrempelig, betrokken, oog voor de mens en samenleving én kwaliteit leveren.

Uw definitie van kwaliteit
Kwaliteit betekent bij ons ook: onafhankelijkheid, een professioneel kritische instelling én integriteit zoals in de beroepsregels omschreven staat. Natuurlijk verliezen wij ook uw
definitie van kwaliteit niet uit het oog. We doen wij ons werk met passie en zijn betrokken bij u en uw onderneming.

Open en eerlijke communicatie
We werken bij de audit nauw samen u en uw management binnen de organisatie. Hierbij hechten wij veel waarde aan open en eerlijke communicatie. Wij blijven voortdurend met u in gesprek.

U blijft ‘in control’
Met deze duidelijke controleaanpak scheppen we de juiste verwachtingen. Zo blijft u op prettige wijze ‘in control’ over al uw processen tijdens uw wettelijke controleplicht. Uiteraard kunnen wij u vanuit de audit adviseren om uw bedrijfsprocessen efficiënter in te richten en uw organisatie verder te optimaliseren.

Accountantscontrole - Veel gestelde vragen

Een accountantscontrole kan vereist zijn vanuit de wet of vanuit derden die dit aan u vragen.

Het auditproces bestaat uit een gestandaardiseerd proces. Bij de start van de audit voeren wij een interim-controle uit. Hierbij toetsen we de beheersingsmaatregelen en kunnen we via een managementletter u adviseren over de efficiency en effectiviteit van uw processen. Tijdens de eindejaarscontrole voeren wij zoal gegevensgerichte werkzaamheden uit en delen wij onze belangrijkste bevindingen in ons accountantsverslag.

De accountantscontrole voeren wij in een multidisciplinair team uit. We houden hierbij nauw contact met onze collega’s op onder andere de gespecialiseerde gebieden: fiscaliteit, btw, arbeidsrecht en advies.

Binnen onze dienstverlening voeren wij de volgende controles uit:

  • Wettelijke controle
  • Vrijwillige controle
  • Overige assuranceopdrachten

Een wettelijke controle is een controle van een financiële verantwoording van een onderneming of instelling ten behoeve van het maatschappelijk verkeer, die verplicht is gesteld bij of op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta).

De meest bekende wettelijke controle is de controle van de jaarrekening die voortvloeit uit artikel 393 BW2. Een onderneming of een instelling is volgens artikel 396 BW wettelijk controleplichtig indien een onderneming twee boekjaren achtereen heeft voldaan aan twee van de drie criteria:

  • Omzet van meer dan twaalf miljoen euro;
  • Balanstotaal van meer dan zes miljoen euro;
  • Meer dan vijftig medewerkers in dienst.

Jazeker. Wij beschikken over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om wettelijke controles uit te voeren die de Wet toezicht accountantsorganisatie (Wta) vereist. Bij een wettelijke controle geeft de accountant een conclusie met een redelijke mate van zekerheid.

Iedere onderneming is wettelijk verplicht een jaarrekening op te maken, een accountantscontrole is dat niet altijd. Op verzoek van uw stakeholders of vanwege uw statuten kunt u een vrijwillige controle laten uitvoeren. De inhoud en uitvoering van een vrijwillige controle ligt in lijn met een wettelijke controle en geeft een conclusie met een redelijke mate van zekerheid.

Bij een beoordelingsopdracht zijn de werkzaamheden minder diepgaand dan bij een wettelijke en vrijwillige controle. Bij een beoordelingsopdracht geeft de accountant een conclusie met beperkte mate van zekerheid af.

Naast de accountantscontrole bieden wij ook andere diensten aan zoals specifiek overeengekomen werkzaamheden (standaard 4400N), due diligence onderzoeken, onderzoeken van toekomstgerichte informatie (meerjarenplan) en overige assurance-opdrachten zoals de controle van subsidies. Ten slotte kunnen wij u ook ondersteunen om uw onderneming voor te bereiden voor de accountantscontrole.

Klantverhaal

Toen ik begon met mijn kledingzaak Panter Store brak net de coronapandemie uit. Ik weet nog dat ik dacht: jeetje, alle winkels dicht! Als mensen nu nog maar willen shoppen. Uiteindelijk zorgde de winkelsluiting voor een vliegende start voor mijn online shop. We zijn inmiddels 24/7 aan het werk om alle klanten te kunnen bedienen.

Zo helpen wij uw bedrijf groeien

Kennismakingsgesprek

Ontdek hoe wij u verder kunnen helpen

Middels een vrijblijvende kennismaking bij u of bij ons op kantoor krijgt u direct inzicht in hoe onze adviseurs u verder kunnen helpen.