Sinds het kerstarrest van 24 december 2021 is er een hoop gebeurt rondom de belastingheffing…

Zoals reeds eerder was uitgelekt, is met Prinsjesdag het voorstel gedaan om de belastingvrije schenking…

Met Prinsjesdag zijn een aantal fiscale wetsvoorstellen gepresenteerd waarin belangrijke wijzigingen voor de BV en…

Op Prinsjesdag zijn weer allerlei fiscale wetsvoorstellen gedaan welke invloed gaan hebben op uw portemonnee…

Door de Hoge Raad is op 24 december 2021 besloten dat de bestaande box 3…

Moet u naar verwachting over het jaar 2021 nog inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betalen? Zorg dan…

Onlangs is de Voorjaarsnota 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze Voorjaarsnota geeft op hoofdlijnen…

Vanaf 9 mei 2022 kunnen ondernemers subsidie krijgen bij de aanschaf van een vrachtwagen die…

De nieuwe Pensioenwet is onlangs aangeboden aan de Tweede Kamer en de verwachting is dat…

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, in de volksmond ook wel bekend als de jubelton,…

Sinds 1 maart kunnen we de belastingaangifte over 2021 indienen. Een relatief nieuw onderwerp hierbij…

Bij de aan- en verkoop van vastgoed spelen de btw en de overdrachtsbelasting een belangrijke…