Met een klacht kunt u altijd bij de directie van Retèl Van der Linden. Deze zal proberen uw klacht zo goed mogelijk te behandelen.

Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling of u heeft een klacht van ernstige aard, dan kunt u een officiële klacht indienen. Hoe u dit kunt doen is vastgelegd in een klachtenregeling. Er zijn twee klachtenregelingen, die u hieronder kunt bekijken en downloaden. Wij gaan er van uit dat meldingen te goeder trouw worden gedaan. Alle meldingen zullen door ons zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld worden.

Klachtenregeling Dhr. B. van der Linden AA

Klachtenregeling Dhr. A.G. Retèl AA

Klachtenformulier