Met een klacht kunt u altijd bij de directie van SRL Accountants & Belastingadviseurs terecht. Deze zal proberen uw klacht zo goed mogelijk te behandelen.

Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling of u heeft een klacht van ernstige aard, dan kunt u een officiële klacht indienen. Hoe u dit kunt doen is vastgelegd in een klachtenregeling. De klachtenregeling kunt u hieronder bekijken en downloaden. Wij gaan er van uit dat meldingen te goeder trouw worden gedaan. Alle meldingen zullen door ons zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld worden.

Procedure klachtenregeling

Klachtenformulier