Klokkenluidersregeling

De Verordening accountantsorganisaties (VAO) stelt de accountantsorganisatie op basis van artikel 27 verplicht tot het hebben van klokkenluidersregeling. Deze regeling waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.

Download hier de Wet bescherming klokkenluiders