De Verordening Accountantsorganisaties (VAO) heeft een klokkenluidersregeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen.

Hier kunt u onze klokkenluidersregeling downloaden>>