Omslagpunt BV

Wijzigingen belastingwetten hebben invloed op omslagpunt BV

De laatste jaren zijn diverse wetswijzigingen doorgevoerd die invloed hebben op de keuze die ondernemers maken over de rechtsvorm van hun onderneming. In het kort komt het erop neer dat ondernemers hun onderneming kunnen drijven in de vorm van een eenmanszaak, VOF of maatschap enerzijds of in de vorm van een BV anderzijds. Vaak wordt hierbij ook gekeken naar de fiscale implicaties die een bepaalde rechtsvorm heeft. De rechtsvorm met de laagste belastingdruk is vaak waar de keuze op valt. Ook met Prinsjesdag 2023 zijn er wetsvoorstellen gedaan die invloed uitoefenen op de keuze voor het ondernemen in een BV of niet.

Afbeelding - omslagpunt BV

De van belang zijnde (voorgenomen) wetswijzigingen zijn de volgende:

– Verlaging MKB winstvrijstelling van 14% naar 12,7%;
– Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek;
– Verlaging eerste tariefschijf vennootschapsbelasting tot
€ 200.000 winst;
– Verhoging tarief eerste schijf vennootschapsbelasting van 15% naar 19%;
– Introductie tweeschijven stelsel in box 2 van de inkomstenbelasting m.i.v. 2024;
– Afschaffen doelmatigheidsmarge bij bepaling gebruikelijk loon;
– Beperking afschrijving op gebouwen in de inkomstenbelasting;
– Afschaffing fiscale oudedagsreserve.

Door al deze wetswijzigingen is voor haast iedere ondernemer het omslagpunt, vanaf welke winst een BV interessant wordt, verlegd. Zodoende kan het goed zijn om weer eens te laten berekenen of uw onderneming met inachtneming van de gewijzigde wetgeving nog wel in de juiste rechtsvorm wordt gedreven. Daarbij spelen ook de persoonlijke omstandigheden van de ondernemer en de juridische verschillen tussen de verschillende rechtsvormen een belangrijke rol. Laat je dus goed adviseren over wat voor je de beste rechtsvorm is.

Kennismakingsgesprek

Ontdek hoe wij jou verder kunnen helpen

Wil je een vrijblijvende kennismaking? Dat kan bij jou of bij ons op kantoor. We geven je direct inzicht in hoe onze adviseurs je verder kunnen helpen.