De fiscale maatregelen in het hoofdlijnenakkoord 2024

Lees verder of vraag onze adviseurs om hulp

Op 16 mei 2024 zijn de formerende partijen (PVV, VVD, NSC en BBB) tot een hoofdlijnenakkoord gekomen. Dit akkoord wordt gezien als basis voor de verdere formatie en het uiteindelijke regeerakkoord. In het hoofdlijnenakkoord kunnen we al een aantal concrete fiscale maatregelen lezen. Ook staan er een aantal nog uit te werken voornemens voor fiscale maatregelen in. Wil je hier meer over weten? Lees dan verder.

hoofdlijnenakkoord

De invloed van het hoofdlijnenakkoord

Dit hoofdlijnenakkoord geeft richting aan het kabinetsbeleid en bevat al enkele concrete maatregelen. Uiteraard is niets definitief totdat deze plannen in wetsvoorstellen zijn omgezet en door zowel de Tweede als de Eerste Kamer zijn goedgekeurd. Toch is een hoofdlijnenakkoord of coalitieakkoord meestal iets om rekening mee te houden in uw bedrijfsvoering.

Lastenverlichting

Het nieuwe kabinet streeft naar lastenverlichting voor werknemers en ondernemers vanaf 2025 en naar meer bestaanszekerheid voor kwetsbare groepen. Het is opmerkelijk dat enkele recente lastenverhogingen voor ondernemers gedeeltelijk worden teruggedraaid. Ook particulieren profiteren van lastenverlichtingen, zoals de verlaging van belastingen op arbeid en vermogen.

Maatregelen voor het bedrijfsleven

Allereerst wordt de per 2024 doorgevoerde verhoging van het tarief in box 2 naar 33% met ingang van 2025 verlaagd naar 31%. De MKB-winstvrijstelling gaat van 13,31% (2024) naar 12,7% in 2025 (in plaats van de in de Voorjaarsnota beoogde 12,03%).

Maatregelen energie- en milieubelastingen

In het hoofdlijnenakkoord lezen we dat de aangekondigde verhoogde CO2-heffing wordt teruggedraaid. Ook het verhogen van de energiebelasting op aardgas wordt teruggedraaid. En voor kleinverbruikers met zonnepanelen wordt de salderingsregeling afgeschaft, met ingang van 2027 (in één keer).

De aanschaf van een elektrische auto blijft wel ondersteund worden, maar alle subsidiëring stopt per 2025. De korting op de MRB voor elektrische auto’s blijft wel bestaan. Het is verder
nog onduidelijk of de verlaagde bijtelling voor elektrische auto’s al in 2025 in plaats van in 2026 zal eindigen.

Maatregelen voor particulieren

Het box 3 tarief wordt verlaagd, maar het is nog niet bekend naar welk percentage. Hiervoor wordt structureel 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. De hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait blijven hetzelfde.

Er komt een lastenverlaging op arbeid en verlaging van de marginale druk voor burgers, mogelijk via een extra schijf in de inkomstenbelasting. De verhoging van het wettelijk minimumloon (per 1 juli 2024) wordt teruggedraaid.

Voor het verhogen van de huurtoeslag komt vanaf 2025 structureel 500 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast gaat vanaf 2025 het kindgebonden budget omhoog (structureel 300 miljoen). Bovendien wordt de stelselherziening voor kinderopvang doorgezet (bijna gratis voor werkende ouders en overheveling naar instellingen).

Advies nodig?

Wil je graag advies over dit onderwerp? Onze betrokken adviseurs helpen je graag en staan klaar om jou te adviseren. We begeleiden onze klanten op een professionele en toegankelijke manier. Bij SRL Accountants & Belastingadviseurs kun je rekenen op gedegen advies en persoonlijke ondersteuning.

Kennismakingsgesprek

Ontdek hoe wij jou verder kunnen helpen

Wil je een vrijblijvende kennismaking? Dat kan bij jou of bij ons op kantoor. We geven je direct inzicht in hoe onze adviseurs je verder kunnen helpen.