Groepscontroles

COS 600 revised

In dit artikel gaan we dieper in op de recente ontwikkelingen op het gebied van groepscontroles en bespreken we de belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd. We richten ons met name op de recente update van International Standard on Auditing (ISA) 600, die betrekking heeft op de controle van geconsolideerde financiële overzichten. Het International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) publiceerde de herziene versie van ISA 600 in 2022. Deze herziening heeft tot doel beter aan te sluiten bij recent herziene normen en brengt aanzienlijke veranderingen met zich mee voor groepscontroles. Het is belangrijk om op te merken dat de herziene regels ingaan op 15 december 2023. Als ondernemer of auditor van een onderdeel binnen een groep is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze wijzigingen en de impact die ze kunnen hebben op jouw werk.

Afbeelding Groepscontroles

Begrip van Groepscontroles
Een groepscontrole verwijst naar een controle die meerdere entiteiten omvat binnen een geconsolideerd financieel overzicht. Deze entiteiten staan bekend als groepsonderdelen en kunnen dochterondernemingen, joint ventures en gelieerde ondernemingen omvatten. Het uitvoeren van een groepscontrole vereist gespecialiseerde kennis en vaardigheden vanwege de complexiteit bij het controleren van meerdere entiteiten met onderlinge transacties en activiteiten.
Het doel van een groepscontrole is om zekerheid te bieden over de eerlijkheid en nauwkeurigheid van de geconsolideerde financiële overzichten als geheel. Het helpt belanghebbenden bij het nemen van geïnformeerde beslissingen door ervoor te zorgen dat de gepresenteerde financiële informatie betrouwbaar en transparant is.

De herziene COS 600
Als reactie op veranderende zakelijke omgevingen en toenemende complexiteit bij groepscontroles heeft het International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) een herziene versie van ISA 600 uitgebracht om de kwaliteit, consistentie en effectiviteit van groepscontroles te verbeteren.
De herziene COS 600 introduceert verschillende belangrijke wijzigingen die bedoeld zijn om uitdagingen aan te pakken waarmee auditors worden geconfronteerd bij het uitvoeren van groepscontroles. Deze wijzigingen omvatten:

Verbeterde eisen voor groepsteams: De herziene norm benadrukt het belang van ervaren teamleden met de juiste vaardigheden en kennis om een effectieve groepscontrole uit te voeren.

Toegenomen focus op risicobeoordeling: Groepsauditors moeten nu meer nadruk leggen op het beoordelen van risico’s op zowel het groepsniveau, als individueel componentniveau. Dit helpt bij het identificeren van gebieden waar zich materiële fouten kunnen voordoen.

Verbeterde coördinatie tussen component-auditors: De herziene norm moedigt betere communicatie en coördinatie aan tussen de groepsauditor en component-auditors. Dit zorgt voor een efficiënter en effectiever controleproces.

Verbeterde documentatievereisten: De nieuwe norm legt extra nadruk op het documenteren van belangrijke zaken die tijdens de controle zijn geïdentificeerd, waaronder gemaakte oordelen, uitgevoerde procedures en bereikte conclusies.

Uitgebreide rapportageverantwoordelijkheden: De herziene COS 600 vereist dat de groepsauditor een gedetailleerd rapport verstrekt met informatie over significante onderdelen, materialiteitsniveaus, beoordeelde risico’s en belangrijke bevindingen uit de controle.

Implicaties voor ondernemers
Als je een ondernemer bent wiens bedrijf onderdeel is van een grotere geconsolideerde entiteit, of als je betrokken bent bij het controleren van dergelijke entiteiten als externe auditor, is het cruciaal om de implicaties van deze wijzigingen te begrijpen.
De wijzigingen in COS 600 hebben tot doel transparantie, verantwoording en algeheel vertrouwen in geconsolideerde financiële overzichten te verbeteren. Als gevolg hiervan kan er meer toezicht zijn van regelgevers, investeerders, kredietverstrekkers en andere belanghebbenden die afhankelijk zijn van deze overzichten voor besluitvorming.

Ondernemers moeten ervoor zorgen dat hun groepsauditors goed zijn uitgerust om aan de herziene norm te voldoen en beschikken over de nodige middelen om een effectieve groepscontrole uit te voeren. Het is belangrijk om open en transparante communicatie met jouw auditors te onderhouden, waarbij je hen voorziet van alle relevante informatie en vragen of zorgen adresseert.

Conclusie
De herziene COS 600 brengt aanzienlijke veranderingen met zich mee voor de controle van geconsolideerde financiële overzichten. Als ondernemer of auditor van een groepsonderdeel is het essentieel om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen en hun implicaties te begrijpen. Door up-to-date te blijven met de nieuwste normen en nauw samen te werken met ervaren auditors, kun je ervoor zorgen dat jouw groepscontroles effectief worden uitgevoerd en betrouwbare informatie aan belanghebbenden bieden.

Kennismakingsgesprek

Ontdek hoe wij u verder kunnen helpen

Middels een vrijblijvende kennismaking bij u of bij ons op kantoor krijgt u direct inzicht in hoe onze adviseurs u verder kunnen helpen.