Direct fiscaal voordeel met vof of maatschap

Mogelijk tot 1 oktober

Het aangaan van een vennootschap onder firma (hierna: vof) of maatschap kan grote financiële voordelen hebben en door nog op tijd een vennootschapsovereenkomst op te laten stellen, kunt u die voordelen dit jaar al krijgen. Hierna wordt gemakshalve slechts verwezen naar de vof maar voor de maatschap geldt hetgeen vermeld wordt evenzeer.

vof

Als uw partner bijvoorbeeld meewerkt in uw onderneming kan u door het aangaan van een vof met hem/haar u een grote belastingbesparing opleveren omdat de winst tussen u beiden verdeeld kan worden. Hierdoor valt u zelf vaak in een lager belastingtarief en kan uw partner gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling.

Het aangaan van een vof of maatschap ontstaat door wilsovereenstemming tussen de personen die haar aangaan. Partijen kunnen een vof onmiddellijk op het moment van overeenstemming laten ingaan of kiezen voor een toekomstig moment. Het is echter ook mogelijk om een vof (fiscaal) met terugwerkende kracht te laten ingaan. De terugwerkende kracht betreft een (fiscale) afspraak dat de winst, die met de onderneming in de betreffende periode is behaald, geacht wordt winst te zijn van de vof. Civielrechtelijke bestaat de vof echter pas op het moment dat overeenstemming is bereikt tussen de vennoten.

Voor de vorming van een vof keurt de fiscus een fiscale terugwerkende kracht van maximaal 9 maanden goed. Voorwaarden voor deze terugwerkende kracht zijn dat dit schriftelijk moet zijn overeengekomen en dat de terugwerkende kracht niet verder terugwerkt dan tot het begin van het kalenderjaar of boekjaar. Dit betekent dat, als een vof-overeenkomst vóór 1 oktober wordt getekend, deze terug kan werken tot 1 januari van dat jaar. De terugwerkende kracht mag alleen niet zijn gericht op het behalen van een incidenteel fiscaal voordeel. Zorg er wel voor dat u kan bewijzen dat de overeenkomst vóór 1 oktober is ondertekend. Daarmee versterkt u uw bewijspositie in het geval de Belastingdienst vragen stelt met betrekking tot de terugwerkende kracht.

De terugwerkende kracht heeft enkel gevolgen voor de inkomstenbelasting. Voor andere belastingsoorten zoals de btw en loonheffing treedt pas een wijziging op vanaf het moment dat de vof juridisch daadwerkelijk bestaat. Dat is na inschrijving bij de kamer van koophandel het geval.

Wees er wel bedacht op dat het opstellen van een vennootschapsovereenkomst maatwerk betreft. Laat u dus eerst goed adviseren alvorens u een schriftelijke vennootschapsovereenkomst ondertekend.

Kennismakingsgesprek

Ontdek hoe wij jou verder kunnen helpen

Wil je een vrijblijvende kennismaking? Dat kan bij jou of bij ons op kantoor. We geven je direct inzicht in hoe onze adviseurs je verder kunnen helpen.