Ben je DGA?

Keer onbelast dividend uit

Heb je als DGA een partner die geen of een heel laag inkomen heeft, dan kan er in feite een kleine onbelaste dividenduitkering uit de B.V. gedaan worden zodat de algemene heffingskorting van de partner optimaal benut wordt.

dividend - cube with letters, money sector terms - sign with wooden cubes

De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Je betaalt hierdoor minder belasting. Iedereen die een belastbaar inkomen heeft in Nederland heeft recht op de algemene heffingskorting. Hoe hoog de algemene heffingskorting is, hangt af van de hoogte van het inkomen. Wanneer het inkomen stijgt, daalt de algemene heffingskorting. De korting kan niet hoger zijn dan de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen die betaalt moet worden. De heffingskorting is op basis van de op dit moment beschikbare cijfers in 2022 maximaal € 2.874 (voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben).

Wanneer de B.V. een dividenduitkering doet, moet hierover belasting betaald worden in box 2. Het tarief van box 2 is in 2022 26,9%. Dit leidt ertoe dat je met een uitkering van € 10.684 aan dividend de volledige algemene heffingskorting van de partner kunt benutten. Inkomsten in box 2 mogen in de aangifte inkomstenbelasting namelijk verdeeld worden over de beide partners. Door de dividenduitkering aan de partner toe te rekenen, benut de partner de volledige heffingskorting en heeft de B.V. in feite een onbelast dividend uitgekeerd.

Kennismakingsgesprek

Ontdek hoe wij jou verder kunnen helpen

Wil je een vrijblijvende kennismaking? Dat kan bij jou of bij ons op kantoor. We geven je direct inzicht in hoe onze adviseurs je verder kunnen helpen.