Cryptomunten

In de aangifte inkomstenbelasting

Sinds 1 maart kunnen we de belastingaangifte over 2021 indienen. Een relatief nieuw onderwerp hierbij wat inmiddels wel bij veel belastingplichtigen speelt is het bezit van cryptomunten. Naar schatting zijn er zo’n 1,6 miljoen Nederlanders die cryptomunten zoals de bitcoin bezitten. Uiteraard wil de Belastingdienst dat ook graag weten. Maar vooralsnog hebben ze daar wel de hulp van de belastingplichtigen bij nodig. Het zal namelijk nog wel even duren voordat deze gegevens automatisch worden verstrekt aan de Belastingdienst door cryptobeurzen.

cryptomunten

Maar ondanks dat is het verzwijgen van cryptobezit zeker geen goed idee. De Belastingdienst beschouwt het niet opgegeven vermogen in crypto’s namelijk als verhuld vermogen en kan dan een boete opleggen tot maximaal drie keer het aan belasting verschuldigde bedrag over het cryptobezit. En in extreme gevallen kan de Belastingdienst zelf overgaan tot strafvervolging.

Hierna zullen we kort de 3 meest voorkomende situaties met cryptomunten uitlichten en de fiscale gevolgen aanduiden.

Particuliere belegger met cryptomunten

Bezittingen in cryptovaluta vallen onder de vermogensheffing in box 3. Zodra het totale vermogen – inclusief cryptobezit – boven het heffingsvrije bedrag van 50.000 euro (of het dubbele voor fiscale partners) uitkomt, moet er inkomstenbelasting betaald worden. Bij de waardering van de cryptomunten houdt de fiscus als peildatum 1 januari 2021 voor de aangifte inkomstenbelasting 2021. Het is het meest praktisch om de koers op 1 januari iets na middernacht te hanteren. Ook is de koers van een cryptomunt niet bij elke beurs gelijk. Je kunt hierbij dus de meest gunstige beurs kiezen maar het is daarbij wel van belang dat je ieder jaar dezelfde beurs en hetzelfde tijdstip aanhoudt.

Particuliere belegger die ook crypto’s minet

Ben je een particulier belegger, maar delf je ook nog eens naar digitaal goud? Dan wordt het al wat ingewikkelder. In principe hoef je de opbrengsten van mining-activiteiten niet op te geven. De Belastingdienst houdt er rekening mee dat er veel computerrekenkracht nodig is voor mining én dat je maar een beperkte dagelijkse hoeveelheid kunt delven. Er zal dan ook niet snel sprake zijn van een echt voordeel. Dat wordt anders wanneer de opbrengsten (aanzienlijk) hoger zijn dan de kosten. In dat geval is er waarschijnlijk sprake van inkomsten uit overig werk of winst uit onderneming en moet je je inkomsten in je aangiften opgeven. Raadpleeg een fiscaal adviseur om uw situatie te bepalen als u ook minet.

Loon of ander inkomen in cryptomunten

En wat als je uitbetaald wordt in bitcoin of een andere cryptomunt? Ben je werknemer, dan moet de werkgever de cryptovaluta omrekenen in euro’s op het moment dat je ze ontvangt. Er is volgens de Belastingdienst dan sprake van loon in natura.

Ben je ondernemer en word je voor je diensten of leveringen uitbetaald in cryptomunten, dan gelden weer andere regels. Je moet de crypto’s dan omrekenen naar euro’s en dat bij je omzet rekenen. Echter, bij het omwisselen van de cryptovaluta naar echt geld kun je natuurlijk winst of verlies maken. En dat komt weer tot uitdrukking in je winst-en-verliesrekening. Wanneer je op de balansdatum nog cryptovaluta hebt staan, moet je die op kostprijs waarderen of tegen een lagere marktwaarde.

Ben je ondernemer en koop je cryptovaluta, dan vallen deze alleen onder je ondernemingsvermogen wanneer je de aankoop binnen de normale bedrijfsuitoefening doet. In alle andere gevallen hoort de aankoop tot je privévermogen. Deze cryptovaluta geef je dan weer aan in box 3 zoals ook de particuliere belegger die we hiervoor zagen.

Al met al zeker een belangrijk aandachtspunt bij de aangifte inkomstenbelasting 2021 waarbij het zeker van belang kan zijn om een fiscaal specialist te raadplegen.

Kennismakingsgesprek

Ontdek hoe wij jou verder kunnen helpen

Wil je een vrijblijvende kennismaking? Dat kan bij jou of bij ons op kantoor. We geven je direct inzicht in hoe onze adviseurs je verder kunnen helpen.