Aanpassingen BOR

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting wordt aangepast

In de schenk- en erfbelasting zijn regelingen opgenomen die er voor zorgen dat de schenking of vererving van een onderneming (deels) belastingvrij kan plaatsvinden. In samenhang daarmee is in de inkomstenbelasting een doorschuifregeling opgenomen zodat er ook geen inkomstenbelasting verschuldigd is bij schenking of vererving van een onderneming. De vrijstelling in de schenk- en erfbelasting voor de overdracht van ondernemingen is100% tot een waarde van € 1.205.871 en 83% over het meerdere. Mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo moet bijvoorbeeld de persoon die de onderneming krijgt de onderneming minimaal 5 jaar voortzetten. Let op, de faciliteiten gelden alleen voor echte ondernemingen, besloten vennootschappen zonder materiele onderneming met alleen beleggingsvermogen komen niet in aanmerking.

Op zoek naar evenwicht - een geschikte opvolger voor het familiebedrijf

Na evaluatie van de BOR zijn er een aantal voorstellen gedaan die in de komende jaren zullen worden doorgevoerd. De belangrijkste aanpassingen die zullen worden doorgevoerd zijn de volgende:

1. Vanaf 2025 wordt de 100% vrijstelling verhoogd tot een bedrag van € 1.500.000 en wordt de vrijstelling voor het meerdere beperkt tot 70%;
2. Onder de huidige regeling kwalificeert ook beleggingsvermogen tot maximaal 5% van het totale ondernemingsvermogen voor de faciliteiten. Deze marge van 5% wordt volledig afgeschaft;
3. Waar onder de huidige regeling ook aandelenbelangen van 5% in een bepaalde soort aandelen kwalificeerden, staat de faciliteit in de toekomst enkel nog open voor aandelenbelangen van minimaal 5% in het totale geplaatste kapitaal van een onderneming;
4. De eis dat de ontvanger van een geschonken onderneming tenminste 36 maanden in dienst moet zijn geweest bij de onderneming om de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting te kunnen benutten vervalt;
5. De faciliteiten kunnen voortaan pas worden gebruikt als de gebruiker minimaal 21 jaar oud is.

Bent u van plan om binnen korte tijd uw onderneming over te dragen? Dan kan het in sommige gevallen zinvol zijn dit proces te versnellen of juist uit te stellen gezien de aankomende wijzigingen. Laat u in ieder geval goed informeren.

Kennismakingsgesprek

Ontdek hoe wij jou verder kunnen helpen

Wil je een vrijblijvende kennismaking? Dat kan bij jou of bij ons op kantoor. We geven je direct inzicht in hoe onze adviseurs je verder kunnen helpen.