Aanpassing van de groottecriteria bij bepaling van de ondernemingsgrootte

Recentelijk heeft de Europese Commissie haar definitieve besluit bekendgemaakt omtrent de aanpassing van de groottecriteria bij bepaling van de ondernemingsgrootte.

Recentelijk heeft de Europese Commissie haar definitieve besluit bekendgemaakt omtrent de aanpassing van de groottecriteria bij bepaling van de ondernemingsgrootte. Het besluit is specifiek gericht op het aanpassen van de grootheidscriteria aan de inflatie. Deze criteria worden gehanteerd bij het classificeren van ondernemingen als groot, middelgroot, klein of micro. De Europese Commissie heeft besloten om met ingang van het boekjaar 2024 de grensbedragen in de Europese Jaarrekeningrichtlijn voor de criteria ‘netto-omzet’ en ’totaal van de activa’ (balanstotaal) met 25% te verhogen. In dit artikel verkennen we de mogelijke implicaties hiervan voor jouw bedrijf.

Afbeelding aanpassing groottecriteria

Jouw ondernemingsgrootte speelt een cruciale rol in onder andere de inrichting van jouw jaarrekening, het wel of niet van toepassing zijn van controleplicht en (toekomstige) ESG rapportageverplichting. De ondernemingsgrootte wordt bepaald aan de hand van drie criteria: netto-omzet, balanstotaal en het gemiddeld aantal medewerkers. Nederland hanteert doorgaans de maximaal toegestane grensbedragen binnen Europa. Hoewel deze grensbedragen sinds 2013 onveranderd zijn gebleven, kunnen ze om de vijf jaar worden aangepast om rekening te houden met inflatie. In 2018 heeft de Europese Commissie deze mogelijkheid niet benut, maar in 2023 is besloten dit wel te doen. De grensbedragen zijn dienovereenkomstig verhoogd. De verhoging is als volgt https://srlaccountants.nl/wp-content/uploads/2023/12/Ondernemingsgrootte.pdf

Is deze verhoging in Nederland al zeker?
Het is aan de Nederlandse wetgever om deze wijzigingen te implementeren. Dit besluit is nog niet genomen. Hoewel het waarschijnlijk is dat Nederland opnieuw voor de maximaal toegestane grensbedragen zal kiezen, is een andere beslissing niet uitgesloten.

Wanneer gaat deze verhoging in?
Nederland moet deze wijzigingen toepassen op boekjaren die op of na 1 januari 2024 beginnen. Nederland, evenals andere Europese lidstaten, heeft echter de mogelijkheid om deze aangepaste bepalingen met terugwerkende kracht toe te passen, namelijk voor boekjaren die op of na 1 januari 2023 starten. Het wachten is nu op besluitvorming van de Nederlandse overheid hieromtrent.
Het grootteregime is van invloed op de controleplicht en ESG-verplichting van jouw onderneming. Op dit moment geldt de controleplicht voor ondernemingen die gedurende twee opeenvolgende boekjaren aan twee van de huidige drie criteria voldoen. De verhoging van de grensbedragen zorgt ervoor dat mkb-cliënten langer onder een lichter administratief regime vallen, waardoor de wettelijke controleplicht (van toepassing vanaf ‘middelgroot’) en de ESG-verplichting (van toepassing vanaf ‘groot’) worden uitgesteld.

Het grootteregime voor boekjaren die op of na 1 januari 2023 starten, wordt zolang de Nederlandse overheid geen besluit heeft genomen, nog bepaald op basis van de huidige grensbedragen.

Kennismakingsgesprek

Ontdek hoe wij jou verder kunnen helpen

Wil je een vrijblijvende kennismaking? Dat kan bij jou of bij ons op kantoor. We geven je direct inzicht in hoe onze adviseurs je verder kunnen helpen.