In het met Prinsjesdag aangekondigde Belastingplan 2021 is een voorstel gedaan om de verrekening van verliezen in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2022 aan te passen. Vanaf die datum komt er in de vennootschapsbelasting een in de tijd onbeperkte voorwaartse verliesverrekening waarbij wel de omvang van de in een jaar in aanmerking te nemen verliezen wordt beperkt.

In de huidige wetgeving is de verliesverrekening beperkt tot 6 jaar waar dit in het verleden 9 jaar was. Dit houdt in de praktijk in dat een verlies uit 2020 uiterlijk in 2026 moet zijn verrekend met behaalde winsten. Gebeurt dat niet, dan vervalt het verlies uit 2020 eind 2026. Met de voorgestelde aanpassing in de verliesverrekeningsregels wordt deze beperking in de verliesverrekeningsmogelijkheden voorkomen. Daartegenover staat dat een in enig jaar gemaakte verlies niet altijd volledig verrekenbaar zal zijn. Tot een bedrag van € 1 miljoen euro is een verlies volledig verrekenbaar met toekomstige winsten en ingeval er sprake is van een verlies boven de € 1 miljoen euro, dan is het gedeelte van het verlies boven € 1 miljoen euro slechts voor 50% verrekenbaar.

Overigens blijft de termijn voor achterwaartse verliesverrekening van één jaar ongewijzigd. De voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de voorwaartse verliesverrekening zullen van toepassing zijn op alle verrekenbare verliezen die ontstaan vanaf 1 januari 2022 of die ultimo 2021 nog voorwaarts verrekenbaar zijn. Vooral het laatste is een interessant detail in de voorgestelde regeling omdat dit betekent dat de op 31 december 2021 nog niet verrekende verliezen uit 2013 of een later jaar onbeperkt in de toekomst verrekend kunnen worden en dus niet meer vervallen na verloop van een aantal jaar. Als dit voorstel uit het Belastingplan wordt omgezet in wetgeving, betekent dit dat het vaak niet meer noodzakelijk zal zijn om ervoor te zorgen dat de verrekenbare verliezen tijdig worden verrekend met gerealiseerde winsten.

CategoryAlgemeen
logo-footer