Het kabinet verlengt het coronasteunpakket tot en met derde kwartaal van 2021. Daarnaast komt er ook meer tijd voor bedrijven en ondernemers om opgebouwde belastingschulden af te lossen. Wat zijn de belangrijkste regelingen die worden voortgezet en welke wijzigingen worden er in de regelingen aangebracht?

TVL en NOW
Het kabinet gaat de TVL en de NOW in het derde kwartaal doortrekken. Een belangrijke wijziging in de TVL regeling is dat bedrijven vanaf de aanvraag voor het tweede kwartaal van 2021 mogen kiezen welke referentieperiode ze willen toepassen. Voor aanvragen voor de TVL over het 2e kwartaal van 2021 kunnen ze zodoende kiezen tussen het tweede kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020 als referentieperiode. Voor TVL aanvragen over het derde kwartaal van 2021 mag gekozen worden tussen het 3e kwartaal van 2019 en het 3e kwartaal van 2020 als referentieomzet.

Een belangrijke wijziging in de NOW regeling welke gaat gelden voor de NOW perioden vanaf oktober 2020 is dat de ontvangen bedragen in het kader van de TVL regeling niet meer meetellen als omzet voor de NOW regeling. Hierdoor zullen veel werkgevers meer subsidie ontvangen. Zo krijgen zij meer ademruimte en een steuntje in de rug om weer op eigen benen te staan.

Belastingmaatregelen
Ondernemers mogen later beginnen en langer doen over het aflossen van de belastingschuld die zij vanwege de coronacrisis hebben opgebouwd. Zij hoeven nu pas vanaf 1 oktober 2022 te starten met betalen en hier is vijf jaar de tijd voor. Dit was drie jaar vanaf 1 oktober 2021. Wel wordt van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 juli 2021 weer belasting gaan betalen door vanaf dat moment alle nieuwe belastingschulden wel gewoon te betalen.

Ook de voorwaarden om de belastingschulden af te lossen worden verder versoepeld. De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, gaat stapsgewijs naar het oude niveau. Dit betekent dat op 1 januari 2022 het percentage invorderingsrente op 1% in plaats van 4% wordt vastgesteld, en vervolgens stapsgewijs omhoog gaat tot 4% op 1 januari 2024.

CategoryAlgemeen
logo-footer