Door de coronamaatregelen getroffen ondernemers die (nog) geen overeenstemming bereiken met hun verhuurder over tijdelijke huurverlaging stappen vaak naar de rechter. Zodoende is er reeds jurisprudentie welke als leidraad kan dienen bij het bepalen of u ook in aanmerking komt voor huurkorting.

In de uitspraken die tot nu toe zijn gedaan komt naar voren dat de coronacrisis en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen kwalificeren als een onvoorziene omstandigheid. Er wordt ook geoordeeld dat de gedwongen sluiting en andere overheidsmaatregelen die voor omzetderving zorgen een gebrek opleveren dat het huurgenot van de huurder aantast. Dit zorgt ervoor dat de verhuurder, zolang de beperkingen gelden, de ondernemer niet volledig aan zijn verplichting tot betaling van de huur kan houden. De getroffen ondernemer kan aanspraak maken op huurprijsvermindering met terugwerkende kracht. Maar daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Bij de bepaling van het kortingspercentage is het omzetverlies leidend. Als uitgangspunt geldt in het algemeen dat de pijn gelijkelijk over de huurder en de verhuurder moet worden verdeeld. Als bijvoorbeeld sprake is van een omzetdaling van 100% wordt de oorspronkelijke huurprijs in beginsel verminderd met 50%. Bij een omzetdaling van 40% zal een huurkorting van 20% mogelijk zijn.

Om voor een huurprijsvermindering in aanmerking te komen zullen ondernemers wel inzicht moeten geven in hun financiële situatie en de ontvangen overheidssteun. Verder mag van de huurder worden verwacht dat hij of zij zich daadwerkelijk inspant om financiële overheidssteun te ontvangen zodat de huurkorting zo beperkt mogelijk kan blijven. Uit een recente rechtszaak blijkt overigens dat bij de berekening van het omzetverlies, op basis waarvan de huurprijs wordt gewijzigd, steun via de NOW-regeling niet en steun via de TVL wél mee telt.

Voorgaande uitgangspunten kunnen gebruikt worden om na te gaan of het ook in uw situatie zinvol is om tijdelijke huurverlaging te vragen aan uw verhuurder.

CategoryAlgemeen
logo-footer