Er komt een vrijstelling in de overdrachtsbelasting voor starters en jonge doorstromers. Starters en (jonge) doorstromers op de woningmarkt kunnen vanaf 1 januari 2021 bij de aankoop van een woning (en aanhorigheden bij die woning) gebruik maken van de vrijstelling overdrachtsbelasting indien zij aan de volgende eisen voldoen:

1. De verkrijger is een natuurlijk persoon, meerderjarig maar jonger dan vijfendertig jaar, en
2. De verkrijger heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van de vrijstelling, en
3. De verkrijger verklaart schriftelijk en voorafgaand aan de verkrijging dat hij de woning (anders dan tijdelijk) als hoofdverblijf gaat gebruiken.

Alle overige verkrijgers van een woning waarin men zelf gaat wonen, betalen 2% overdrachtsbelasting bij de aankoop. De wetgever heeft gekozen voor het gebruik van een objectief criterium, de leeftijd van de koper, om te bepalen of een natuurlijk persoon gebruik kan maken van de vrijstelling. Het is niet van belang of de verkrijger reeds eigenaar van een woning is of is geweest. Hierdoor komen dus ook jonge doorstromers in aanmerking voor deze regeling. Maar wanneer eenmaal gebruik is gemaakt van de vrijstelling, is dat bij de aankoop van een volgende woning niet meer mogelijk. Dan is de koper het reguliere tarief van 2% voor woningen waarin men zelf gaat wonen verschuldigd.

Indien sprake is van meerdere verkrijgers moet voor elke verkrijger afzonderlijk worden beoordeeld of deze in aanmerking komt voor de vrijstelling. Het kan dus zo zijn dat een stel samen een woning koopt, ieder voor de helft, en dat slechts één van hen gebruik kan maken van de vrijstelling. Dat is het geval als de één nog geen 35 jaar is en de ander al wel.

Tip: Voldoe je als koper aan de voorwaarden voor de vrijstelling dan kan het de moeite lonen om de aankoop uit te stellen tot net na de jaarwisseling zodat je gebruik kan maken van de vrijstelling overdrachtsbelasting.

CategoryAlgemeen
logo-footer