Heeft u in 2019 btw betaald in andere EU-landen voor zakelijke uitgaven? Dan kunt u deze btw terugvragen door hiervoor apart verzoek te doen. U mag deze btw dus niet aftrekken in uw Nederlandse btw aangifte. Het verzoek tot btw teruggaaf met betrekking tot in andere EU-landen betaalde btw over 2019 moet u doen voor 1 oktober 2020 anders vervalt uw recht op teruggaaf. Onderneem hiervoor dus tijdig actie.

Allereerst is van belang om te bepalen of u voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld voor het terugvragen van de buitenlandse btw. De voorwaarden zijn als volgt:
• Het btw-bedrag dat u terugvraagt is minimaal € 50 per land;
• Uw onderneming is gevestigd in Nederland;
• U doet geen btw-aangifte in de betreffende landen;
• U gebruikt de goederen of diensten voor bedrijfsactiviteiten die met btw belast zijn.

Voldoet u aan de voorwaarden, vraag dan inloggegevens aan bij de Nederlandse Belastingdienst om in te kunnen loggen in het speciale portaal waarin de buitenlandse btw kan worden teruggevraagd. Doe dit niet op het laatste moment want dan zal het wellicht niet meer lukken om de aanvraag voor 1 oktober 2020 in te dienen.

Als u de inloggegevens heeft ontvangen, dient u te bepalen welke gegevens bij het verzoek moeten worden meegestuurd. Dit kan verschillend zijn per EU-land. De betreffende facturen waarop de btw bedragen zijn vermeld, zult u in ieder geval altijd moeten uploaden in het portaal. Als u het verzoek heeft afgerond, stuurt de Nederlandse Belastingdienst het door naar het EU-land waarvan u btw terug wilt krijgen. Dat land behandelt uw verzoek.

Uiteraard kunnen wij u de aanvraag van de teruggaaf van buitenlandse btw ook volledig uit handen nemen en dit voor u verzorgen. Neem daarvoor tijdig contact met ons op.

CategoryAlgemeen
logo-footer