Met ingang van 27 september 2020 zijn organisaties zoals B.V.’s, N.V.’s, stichtingen, V.O.F.’s en maatschappen verplicht om hun UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) in te schrijven in het nieuwe UBO register. De UBO’s zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie, dus de mensen die aan de touwtjes trekken. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25% van de aandelen in een B.V. Of mensen die meer dan 25% economisch belang hebben in een V.O.F. of maatschap. Een organisatie kan 1 of meer UBO’s hebben.

Reeds bestaande organisaties die verplicht zijn om UBO-opgave te doen hebben daar tot 27 maart 2022 de tijd voor. Nieuw opgerichte organisaties moeten direct bij oprichting hun UBO’s inschrijven in het register. Het UBO-register maakt de UBO’s inzichtelijk, en draagt zo bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld. Het is gebaseerd op Europese regelgeving en zal dus in alle EU-landen worden ingevoerd. In Nederland is de Kamer van Koophandel belast met de uitvoering van en de controle op het UBO register.

Wettelijk is bepaald dat een deel van de gegevens uit het register openbaar is. In een uittreksel uit het UBO register staan voornaam en achternaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonland) van de UBO’s en de aard en omvang van het belang dat de UBO’s hebben. De overige gegevens zijn niet openbaar en alleen inzichtelijk voor bevoegde autoriteiten, zoals het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie, en voor de Financial Intelligence Unit.

CategoryAlgemeen
logo-footer