De overdrachtsbelasting bij de aanschaf van niet-woningen bedraagt op dit moment 6% en bij de aanschaf van een woning bedraagt het percentage nu 2%. In het Belastingplan 2021 is door het kabinet het voorstel gedaan om differentiatie aan te brengen in het tarief voor woningen en om het tarief voor zakelijk onroerend goed te verhogen.

Een woning kan volgend jaar namelijk worden gekocht met 8%, 2% of zelfs 0% overdrachtsbelasting terwijl voor zakelijke panden vanaf volgend jaar standaard 8% overdrachtsbelasting moet worden afgedragen. Aan de eisen die gesteld worden om vanaf volgend jaar een woning te kunnen kopen met 0% of 2% overdrachtsbelasting zullen we binnenkort een artikel wijden. Nu zullen we ingaan op de verhoging naar 8% voor zakelijk onroerend goed en voor woningen die niet als eigen woning worden gebruikt. De verhoging van de overdrachtsbelasting voor woningen die niet als eigen woning worden gebruikt, is ingegeven door de grote concurrentie met beleggers die starters op de woningmarkt ondervinden de laatste jaren.

In een eerder stadium was al aangekondigd dat het tarief voor niet-woningen met ingang van 2021 zou worden verhoogd naar 7%. Dat voorstel wordt nu dus aangepast. Het tarief wordt nog een procent hoger en het nieuwe tarief van 8% gaat ook gelden voor woningen als deze niet worden gekocht met het doel er zelf permanent te gaan wonen. Een vakantiewoning of tweede woning voor eigen gebruik wordt vanaf 2021 dus ook belast met 8% overdrachtsbelasting in plaats van de huidige 2%. De verhoging naar 8% geldt ook ingeval er aandelen in een zogenaamde onroerend goed BV worden gekocht.

Gezien deze voorgestelde wijzigingen, is het aan te raden om, als u de intentie heeft om zakelijk onroerend goed of aandelen in een onroerend goed BV te kopen, dat nog dit jaar te doen zodat u de verhoging van de overdrachtsbelasting uitspaart. En dat geldt uiteraard ook als u uw spaargeld rendabel wil gaan maken door een woning te kopen om deze te gaan verhuren of als u een vakantiewoning voor uzelf op het oog heeft.

CategoryAlgemeen
logo-footer