Door de verlenging van de huidige lockdown zullen veel ondernemers zich weer afvragen of ze in aanmerking komen voor de financiële corona regelingen die getroffen zijn door de overheid. Hierna geven we voor de belangrijkste regelingen aan wat de huidige stand van zaken is.

Uitstel van betaling bij de Belastingdienst
Ondernemers die door de corona crisis problemen hebben om hun betalingsverplichtingen aan de Belastingdienst na te komen, kunnen tot 1 april 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. De regeling is nu zodanig vormgegeven dat er vervolgens vanaf 1 juli 2021 gestart moet worden met het aflossen van de betalingsachterstand in maximaal 36 maanden. Vraag dus tijdig bijzonder uitstel van betaling aan.

Tegemoetkoming Vaste Lasten 2.0 (TVL)
De TVL regeling over het vierde kwartaal van 2020 is nog aan te vragen tot 29 januari 2021. De belangrijkste voorwaarden die worden gesteld zijn dat er minimaal 30% omzetverlies moet zijn in het vierde kwartaal over 2020 ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 en dat er minimaal € 3.000 vaste lasten zijn geweest in het vierde kwartaal. Let op, het bepalen van de hoogte van de vaste laste gebeurt op basis van de sbi-code van de onderneming. Op basis van de sector waarin een onderneming actief is, wordt er een percentage van de omzet aangemerkt als vaste lasten. De werkelijke vaste lasten doen zodoende niet ter zake.

De TVL regeling over het eerste kwartaal van 2021 heeft dezelfde voorwaarden en kan naar verwachting worden aangevraagd vanaf begin februari 2021. Om de omzetdaling te bepalen, wordt de omzet over het eerste kwartaal van 2021 vergeleken met de omzet over het eerste kwartaal van 2019.

NOW 3.0
De NOW regeling waarmee een tegemoetkoming in de kosten van het aanhouden van personeel kan worden ontvangen, is ook in 2021 nog steeds mogelijk. Op 1 januari 2021 is de 2e aanvraagperiode van de NOW 3.0 gestart. Deze beslaat in principe de periode van 1 januari 2021 tot 31 maart 2021 maar er mag ook voor gekozen worden om de ingangsdatum op 1 februari of 1 maart te zetten. Als er reeds een aanvraag is gedaan voor de 1e aanvraagperiode van de NOW 3.0 dan sluit de aanvraag in de 2e aanvraagperiode van de NOW 3.0 hier qua ingangsdatum op aan.

Aanvragen voor de 2e aanvraagperiode van de NOW 3.0 kunnen naar verwachting vanaf 15 februari worden ingediend bij het UWV. Om voor NOW 3.0 in aanmerking te komen dient er minimaal 20% omzetverlies te zijn ten opzichte van een kwart van de omzet over heel 2019.

Tozo 3
Ook de Tozo regeling waarmee ondernemers bij de gemeente een uitkering kunnen aanvragen op het moment dat hun inkomen onder het sociaal minimum bestaat nog. Vanaf oktober 2020 tot en met maart 2021 is Tozo 3 aan te vragen. Let op dat hierbij wel het inkomen van de partner wordt meegenomen om te bepalen of men onder het sociaal minimum blijft.

Uiteraard zijn we u graag van dienst met het aanvragen van de diverse regelingen om u financieel de corona crisis door te helpen.

CategoryAlgemeen
logo-footer