Aangezien we nog steeds verkeren in economisch zware tijden vanwege de corona pandemie zijn de door de overheid opgetuigde steunmaatregelen nog steeds van kracht. Hieronder een korte update van de meest gebruikte steunmaatregelen, de NOW-regeling, de TVL-regeling en het bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst.

NOW-regeling
De aanvraagperiode voor de NOW 3.3 opent 6 mei 2021 en loopt tot 30 juni 2021. Zoals ook bij de eerdere aanvraagperiodes van de NOW-regeling kan een aanvraag worden gedaan als de omzetdaling minimaal 20% is ten opzichte van een kwart van de omzet over 2019. Het tijdvak van 3 maanden waarover u NOW 3.3 kan aanvragen moet starten op 1 april, 1 mei of 1 juni, maar als de onderneming ook gebruik heeft gemaakt van de NOW 3.2 dan moet het tijdvak van de NOW 3.3 aansluiten op het tijdvak waarover NOW 3.2 is aangevraagd. De maximale tegemoetkoming bedraagt 85% van de loonkosten en de loonsom mag ten opzichte van de loonsom in juni 2020 maximaal 10% zijn gedaald.

TVL-regeling
Voor het tweede kwartaal van 2021 is het ook weer mogelijk om een beroep te doen op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Een aanpassing ten opzichte van de TVL over het eerste kwartaal van 2021 is dat het maximale subsidiepercentage is verhoogd van 85% naar 100% van de forfaitair berekende vaste lasten. Het gaat dus niet om de werkelijke vaste lasten. Om in aanmerking te komen, moet u 30% omzetverlies hebben in het tweede kwartaal van 2021 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. Tevens dienen de forfaitair berekende vaste lasten ten minste € 1.500 per kwartaal te zijn. Naar verwachting is het vanaf half mei 2021 mogelijk om een aanvraag te doen voor de TVL-regeling over het tweede kwartaal van 2021.

Bijzonder uitstel van betaling Belastingdienst
Het is bij de Belastingdienst nog steeds mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor het betalen van belastingschulden op het moment dat het vanwege corona niet mogelijk is. Het aanvragen van bijzonder uitstel is mogelijk tot en met 30 juni 2021 en ook als u reeds eerder een aanvraag hebt gedaan voor bijzonder uitstel van betaling hebt u nog tot 30 juni 2021 de tijd om verlenging aan te vragen. De Belastingdienst zet de invordering van uw belastingschulden dan stop tot 1 oktober 2021. En zoals het er nu voor staat zal er vanaf oktober in 36 maandelijkse termijnen afgelost moeten gaan worden op de opgebouwde belastingschuld. Let wel op dat de nieuwe belastingschulden van na juni wel direct betaald moeten worden. Hiervoor is op dit moment geen bijzonder uitstel mogelijk.

Uiteraard zijn we u nog steeds graag van dienst om u te ondersteunen bij het aanvragen van de voor u van toepassing zijnde steunmaatregelen.

CategoryAlgemeen
logo-footer