UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie. Organisaties moeten uiterlijk 27 maart 2022 hun UBO’s hebben ingeschreven in het UBO-register. Wat is een UBO en krijgt uw organisatie ook te maken met het UBO-register? Lees hier de belangrijkste vragen en antwoorden.

1. Wat zijn UBO’s?
UBO’s zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie. Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof, of meer dan 25% stemrecht bij een statutenwijziging van een stichting. Iedere organisatie heeft 1 of meer UBO’s.

2. Moet ik UBO’s inschrijven?
Of u ook UBO’s in moet schrijven hangt af van de rechtsvorm van uw organisatie. Heeft uw organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan bent u verplicht om UBO’s in te schrijven:
• besloten en naamloze vennootschappen;
• stichtingen en verenigingen;
• personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen;

Heeft uw organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan hoef je geen UBO’s in te schrijven:
• eenmanszaken;
• verenigingen van eigenaars;

Als u op 27 maart 2022 de UBO’s van uw organisaties niet heeft ingeschreven bent u in overtreding. Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst controleert hierop. Uw organisatie kan dan een geldboete krijgen.

3. Waarom is er een UBO-register ingesteld?
Het UBO-register draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Daarnaast kunt u, door de openbaarheid van het register, beter geïnformeerd besluiten met wie u zaken doet.
Het register komt voort uit Europese regelgeving. Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. In Nederland is het beheer van het UBO-register ondergebracht bij de Kamer van Koophandel.

4. Wie mag de gegevens van geregistreerde UBO’s bekijken?
Wettelijk is bepaald dat een deel van de UBO-gegevens openbaar is. Iedereen mag deze gegevens inzien. Het gaat om de volgende gegevens:
• voor- en achternaam;
• geboortemaand en geboortejaar;
• nationaliteit;
• woonland;
• het belang dat een UBO in een organisatie heeft;

Een deel van de UBO-gegevens , zoals geboorteplaats, geboortedag en woonadres, is niet openbaar. Alleen bevoegde autoriteiten – zoals het Openbaar Ministerie – mogen deze gegevens inzien. Zij gebruiken dit om onderzoek te doen naar het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Gezien de relatief korte tijd die u nog heeft om uw UBO’s in te schrijven, is het noodzakelijk nu actie te ondernemen zodat u netjes aan uw verplichtingen voldoet.

CategoryAlgemeen
logo-footer