Iedereen die op 1 januari 2020 meer vermogen had dan € 30.846 (of € 61.692 met een fiscaal partner), betaalt hier inkomstenbelasting in box 3 over. Vanaf 2021 verandert dit. Dan betaal je pas belasting bij een vermogen van € 50.000 of een vermogen van € 100.000 met fiscale partner. Tevens wijzigen er nog een aantal details aan de berekening van de te betalen belasting over het vermogen, maar het grootste kritiekpunt aan box 3 blijft bestaan.

In 2021 blijft de manier van belasting berekenen in box 3 hetzelfde. Er blijven drie schijven in box 3 en ook blijft de Belastingdienst rekenen met een vaste vermogensmix per schijf. De vermogensmix is de (fictieve) verhouding tussen sparen en beleggen waar vanuit wordt gegaan. Vervolgens worden op de als zodanig bepaalde vermogensmix de percentages van het fictieve rendement losgelaten. Men gaat er daarbij vanuit dat in 2021 over spaargeld een rendement wordt behaald van 0,03% (dit was 0,07 in 2020) en over beleggingen en andere box 3 vermogensbestanddelen een rendement van 5,69% (dit was 5,28 in 2020). Het belastingtarief waarmee de belasting over het fictieve rendement wordt bepaald, stijgt in 2021 naar 31% ten opzichte van 30% in 2020.

Er komt dus geen wijziging die tegemoetkomt aan de wens van veel belastingplichtigen om alleen belasting te heffen over het daadwerkelijk behaalde rendement. Zeker gezien het feit dat veel banken vanaf 1 januari 2021 negatieve rente in rekening gaan brengen aan klanten die een aanzienlijk vermogen op hun bankrekeningen hebben staan, wordt het nog onrechtvaardiger dat deze belastingplichtigen belasting moeten betalen over hun vermogen. Door de negatieve rente wordt hun vermogen namelijk sowieso elk jaar al minder. Door de belasting in box 3 wordt dit nog meer versterkt.

Zodoende blijft het interessant om een vermogens B.V. op te richten wanneer uw vermogen vooral bestaat uit laag renderende vermogensbestanddelen, zoals spaargeld. Daarmee zorgt u er namelijk voor dat u geen belasting betaalt over het fictieve rendement in box 3, maar betaalt u alleen belasting over het werkelijk behaalde rendement wat in de meeste gevallen dus nihil is.

CategoryAlgemeen
logo-footer