Het personeel kan u als ondernemer veel uit handen nemen, maar zorgt ook voor een toename van uw administratieve verplichtingen. Elke periode een tijdige en correcte betaling is een van de vereisten waaraan u moet voldoen voor uw personeel. Het web van regels heeft het uitbesteden van salarisadministraties steeds noodzakelijker gemaakt. Wanneer u met Retèl Van der Linden in zee gaat zijn al uw zorgen verleden tijd. Automatisch hanteren we de voor u van toepassing zijnde CAO. Subsidiemogelijkheden worden optimaal benut en op wetswijzigingen wordt vroegtijdig ingespeeld.

Zodra u iemand in dienst neemt, bent u verplicht een salaris- en personeelsadministratie bij te houden. Dat is nodig om de lonen op tijd te kunnen uitbetalen, premies af te dragen en bedragen te reserveren voor zaken als vakantiegeld, ziektegeld en pensioenen.

SRL accountants biedt diverse diensten op het gebied van salarisadministratie, zoals:
• het berekenen van de salarissen;
• het opstellen van salarisstroken;
• het opstellen van uitbetalinglijsten;
• het verzorgen van loonjournaalposten waarmee u de aansluiting kunt maken tussen de salaris- en uw financiële administratie;
• het verzorgen van de jaaropgaven;
• het verzorgen van in- en uitdienstmeldingen van de uitvoerende instanties en Arbo-dienst;
• ziekte- en herstelmeldingen van uw personeel;
• het verzorgen van de aangiften loonheffingen naar de belastingdienst.