De beoordeling van arbeidsrelaties houdt al jarenlang de gemoederen bezig. Is een zzp’er met slechts een paar opdrachtgevers wel ondernemer? Of is deze persoon eigenlijk in dienstbetrekking werkzaam bij zijn opdrachtgever(s)? Om antwoord te geven op deze vragen en te kunnen handhaven wanneer onterecht wordt gewerkt als zelfstandige, is de overheid bezig nieuwe regelgeving te ontwikkelen op dit vlak. Een onderdeel daarvan is de ontwikkeling van een webmodule waarmee de kwalificatie van de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan worden vastgesteld.

Deze webmodule voor de kwalificatie van een arbeidsrelatie staat online. Het gaat om een pilot, waardoor er nu (nog) geen rechten zijn te ontlenen aan de uitkomst. Met de webmodule moeten opdrachtgevers duidelijkheid kunnen krijgen over de vraag of een opdracht buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd of niet. Door de webmodule nu alvast in te vullen kunnen opdrachtgevers de uitkomst van de webmodule gebruiken om te bekijken of de werkrelatie(s) met zzp’ers anders moet worden vormgegeven in de toekomst, of dat de zzp’ers in loondienst moeten worden genomen. De webmodule is hier te vinden: Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (pilotwba.nl)

Na de pilotfase volgt een evaluatie. Op basis van die evaluatie neemt het kabinet een beslissing over het vervolg van de webmodule. De bewindslieden bekijken dan ook op welk moment de striktere handhaving bij schijnzelfstandigheid wordt opgestart. De handhaving start in ieder geval niet vóór 1 oktober 2021. De Belastingdienst handhaaft voorlopig alleen als blijkt dat een opdrachtgever opzettelijk voor schijnzelfstandigheid heeft gezorgd of aanwijzingen van de fiscus niet opvolgt. Uiteraard kunnen wij u als opdrachtgever en opdrachtnemer adviseren over uw situatie in relatie tot de komende nieuwe regelgeving.

CategoryAlgemeen
logo-footer