Het kabinet wil bedrijven stimuleren om tijdens de coronacrisis te blijven investeren met een nieuwe investeringsregeling, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling, waarvoor in totaal € 4 miljard beschikbaar is, moet ervoor zorgen dat bedrijven ook tijdens de huidige crisis blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines en dat ze investeringen naar voren halen die anders zouden worden uitgesteld. De BIK regeling zorgt ervoor dat bedrijven een korting krijgen op de af te dragen loonheffingen. Na 31 december 2022 houdt de regeling op te bestaan.

De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.

De korting wordt vervolgens als volgt berekend:
• Bij investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar krijgen bedrijven een korting van 3% van het investeringsbedrag.
• Bij investeringen boven € 5.000.000 krijgen bedrijven een korting van 2,44% van het investeringsbedrag.
• Voor alle aanvragen geldt daarnaast een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. Een aanvraag kan dus pas worden gedaan wanneer er in totaal meer dan € 20.000 aan investeringen is gedaan.

De BIK is een aanvulling op de reeds bestaande investeringsregelingen zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), milieu-investeringsaftrek (MIA), energie-investeringsaftrek (EIA) en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

De regeling wordt uitgevoerd door RVO in samenwerking met de Belastingdienst. Bedrijven die voor de regeling in aanmerking willen komen, kunnen wegens uitvoeringstechnische redenen pas vanaf 1 september 2021 een aanvraag doen. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangen zij een verklaring waarin de korting wordt vermeld die verrekend mag worden met de aangifte loonheffingen. Uiteraard kunnen wij u te zijner tijd van dienst zijn met de aanvraag van de BIK en nemen we de korting mee in de aangifte loonheffingen.

CategoryAlgemeen
logo-footer