De nieuwe Pensioenwet is onlangs aangeboden aan de Tweede Kamer en de verwachting is dat deze door het parlement zal worden aangenomen en zodoende per 1 januari 2023 zal ingaan.

De Pensioenwet is niet alleen van belang voor mensen die in loondienst werken en bij een pensioenfonds of verzekeraar een pensioen opbouwen via hun werkgever. Ook voor ondernemers is het van belang om te weten welke mogelijkheden de nieuwe Pensioenwet geeft om als ondernemer een oudedagsvoorziening op te bouwen.

Bij het opstellen van de nieuwe Pensioenwet is aangegeven dat het belangrijk is dat alle werkenden in voldoende mate worden gefaciliteerd om een adequate oudedagsvoorziening te treffen, ook ondernemers. Veelal bouwen ondernemers, naast de AOW uitkering waar iedereen recht op heeft, enkel pensioen op als ze premies inleggen op een lijfrenteproduct of bankspaarrekening.

Deze individuele faciliteiten worden fiscaal gefaciliteerd, wat betekent dat de premies of inleg kunnen worden afgetrokken in de aangiften inkomstenbelasting. In de nieuwe Pensioenwet wordt voorgesteld de fiscale aftrekruimte fors te vergroten. Nu is die ruimte gemaximeerd op 13,3% van de premiegrondslag welke is opgebouwd uit het inkomen van het voorgaand jaar minus de AOW franchise. Voorgesteld wordt het percentage te verhogen van 13,3% naar 30% met ingang van 2023. Met deze verruiming van de fiscale ruimte wordt opbouw van oudedagsvoorzieningen door ondernemers beter gefaciliteerd.

CategoryAlgemeen
logo-footer