Al enkele jaren wordt er op grote schaal bezwaar gemaakt tegen de belastingheffing in box 3 waar belasting wordt geheven over het privévermogen. De reden hiervan is dat het wettelijk vastgestelde fictieve rendement waarover belasting wordt geheven in box 3 niet meer haalbaar is met de huidige rentetarieven. Als belastingplichtigen ervoor kiezen om hun vermogen gewoon op bankrekeningen te zetten, zorgt de heffing in box 3 ervoor dat hun vermogen jaarlijks aanzienlijk minder wordt omdat de belastingheffing vele malen hoger is dan het behaalde rendement. Dit kan in strijd worden geacht met Europese wetgeving waardoor de overheid verplicht zou kunnen worden om compensatie te bieden aan de mensen die dit heeft geschaad.

Vanwege het voorgaande wordt er dus door veel belastingplichtigen bezwaar gemaakt tegen hun definitieve aanslag inkomstenbelasting 2019. Doordat dit een grote stroom bezwaarschriften oplevert, is besloten om hiervoor weer een massaal bezwaarprocedure open te stellen. Dit houdt in date fiscus samen met diverse partijen een klein aantal bezwaren selecteert die voorgelegd worden aan de rechter. Als de uitspraak van de rechter onherroepelijk vaststaat, doet de fiscus een collectieve uitspraak op alle bezwaren die meedoen met de massaal bezwaarprocedure.

Wanneer je geen bezwaar hebt gemaakt en dus niet deelneemt aan de massaal bezwaarprocedure, vis je bij een eventuele positieve uitspraak van de rechters achter het net en krijg je geen compensatie. Bezwaar maken kan binnen een termijn van 6 weken na dagtekening van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2019. Hou deze termijn dus goed in de gaten en zorg dat het bewaar tijdig wordt opgesteld zodat de mogelijke compensatie niet aan uw neus voorbij gaat.

CategoryAlgemeen
logo-footer