Doet u een beroep op de Tozo en/of de NOW regeling? Zorg dan dat u voldoet aan de verplichtingen die horen bij deze regelingen zodat u achteraf niet met boetes wordt geconfronteerd.

Hebt u Tozo aangevraagd, dan bent u verplicht om uit eigen beweging alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op, of de hoogte van de Tozo. Een wijziging van het inkomen maar ook een eventuele wijziging in uw gezinssamenstelling dient u dus door te geven.
Als u de inlichtingenplicht niet of niet voldoende naleeft, zal de gemeente de ten onrechte verstrekte of de teveel verstrekte Tozo terugvorderen en kan zij u boetes opleggen.

Voor de NOW regeling is het vooral van belang dat u binnen 22 weken na afloop van de periode waarin NOW is ontvangen de vaststelling van de subsidie aanvraagt bij het UWV. In deze definitieve aanvraag moeten in ieder geval de definitieve gegevens over de omzetdaling worden opgenomen en onderbouwd. Hou er daarnaast rekening mee dat tot vijf jaar na de datum van vaststelling van de subsidie gevraagd kan worden om mee te werken aan een onderzoek dat tot doel heeft om de hoogte en rechtmatigheid van de subsidie vast te stellen.

CategoryAlgemeen
logo-footer