In het nieuwe regeerakkoord wordt voorgesteld om de woningschenkvrijstelling af te schaffen. Gezien het vele gebruik dat hier op dit moment van wordt gemaakt, gaat dit zeker impact hebben. De woningschenkvrijstelling wordt veel gebruikt door ouders en grootouders om hun (klein)kinderen aan een woning te helpen. De vrijstelling is overigens niet beperkt tot schenkingen aan kinderen of kleinkinderen mag ook gebruikt worden voor schenkingen aan derden.

De belastingvrije schenking voor de eigen woning welke in 2022 maximaal € 106.671 is, staat al behoorlijke tijd ter discussie omdat gedacht wordt dat de vrijstelling de exorbitante prijsstijgingen voor woningen mede heeft veroorzaakt. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de woningschenkvrijstelling wordt afgeschaft. De eerste mogelijkheid om tot het afschaffen van de vrijstelling over te gaan is 1 januari 2023.

De belastingvrije schenking mag voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Het is een misverstand dat de schenking uitsluitend gebruikt kan worden voor de aankoop van een eigen woning.

De schenking kan namelijk ook gebruikt worden voor:

  • verbouwing, verduurzamen of het plegen van onderhoud;
  • hypotheek aflossen;
  • een restschuld van een verkochte eigen woning aflossen;
  • rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning afkopen.

Wilt u de mogelijkheid nog benutten om uw (klein)kind belastingvrij te helpen bij de aanschaf van een eigen woning, maar heeft uw (klein)kind nog geen woning op het oog? Dan kunt u toch al dit jaar de jubelton schenken. Let op: u moet deze schenking dan ook daadwerkelijk overboeken. Uw (klein)kind moet dan uiterlijk in 2024 een woning kopen en de schenking daarvoor gebruiken. Wel moet u een ontbindende voorwaarde aan de schenking verbinden, zodat deze kan worden teruggedraaid als er binnen die periode geen woning is gekocht. Het voorgaande kan overigens ook gedaan worden als uw kind of kleinkind één van de andere bestedingsmogelijkheden van de woningschenkvrijstelling wil gebruiken.

CategoryAlgemeen
logo-footer