Uiterlijk 31 januari 2022 moet de laatste btw aangifte over het jaar 2021 weer zijn ingediend bij de Belastingdienst. Deze laatste aangifte vergt van ondernemers altijd wat meer aandacht. De belangrijkste aandachtspunten zullen we hierna kort aangeven.

Kijk ten eerste even goed na of er in de laatste btw aangifte over 2021 nog correcties over eerdere tijdvakken meegenomen kunnen worden die niet in de initiële aangifte over die tijdvakken zijn opgenomen. De laatste btw aangifte is hiervoor te gebruiken zodat er niet achteraf nog een extra suppletie aangifte btw hoeft te worden gedaan.

Een tweede heel belangrijk punt bij de laatste btw aangifte is altijd het opgeven van het privégebruik auto voor de btw. Rijdt u als ondernemer ook privé met een auto van de zaak waarvan de btw op de aanschafkosten en de onderhoudskosten is afgetrokken, dan moet u in de laatste btw aangifte van het jaar een bedrag aan btw afdragen. Omdat niet voor iedere auto en voor iedere situatie deze correctie gelijk is, is het altijd verstandig om hier elk jaar extra goed naar te kijken. In de meeste gevallen wordt de af te dragen btw voor het privégebruik van de auto berekend op basis van een forfait. Dit forfait bedraagt 2,7% van de cataloguswaarde van de auto als bij de aanschaf de btw volledig is afgetrokken en de auto nog niet meer dan 5 jaar aanwezig is in de onderneming. Als bij de aanschaf van de auto geen btw is afgetrokken of de auto al meer dan 5 jaar aanwezig is in de onderneming, kan volstaan worden met een forfait van 1,5% van de cataloguswaarde. Echter als de afgetrokken btw op de autokosten in het jaar + 20% van de bij aanschaf afgetrokken btw (in de eerste 5 jaar) minder is dan de btw correctie op basis van de hiervoor genoemde forfaits, dan mag dit lagere bedrag worden aangehouden voor de btw afdracht in verband met het privégebruik auto.

Een punt wat ook altijd extra aandacht moet krijgen bij de laatste aangifte is de vraag of wel alle voorbelasting mag worden afgetrokken. Hebt u een deel van uw omzet behaalt met btw vrijgestelde activiteiten dan mag ook een deel van de voorbelasting niet in aftrek worden gebracht. De voorbelasting met betrekking tot de kosten die volledig toerekenbaar zijn aan de btw vrijgestelde omzet mag helemaal niet in aftrek worden gebracht. En de voorbelasting die ziet op kosten die zijn gemaakt voor zowel de btw belaste als de btw vrijgestelde activiteiten mag slechts naar rato van de btw belaste omzet worden afgetrokken.

Besteed deze maand dus even wat extra aandacht aan de btw aangifte om aanpassingen achteraf te voorkomen.

CategoryAlgemeen
logo-footer