Draait uw onderneming ondanks de corona crisis goede winsten dan kan het fiscaal voordelig zijn om uw onderneming in een B.V. te gaan voeren. De overgang van eenmanszaak, maatschap of V.O.F. naar B.V. kan fiscaal geruisloos (zonder belastingheffing) geschieden en kan zelfs met terugwerkende kracht naar 1 januari 2020 zodat u er direct van profiteert.

Maar dan moet er wel vóór 1 oktober 2020 een intentieverklaring (bij een eenmanszaak) of voorovereenkomst (bij een maatschap of V.O.F.) worden geregistreerd bij de Belastingdienst. Daarin wordt aangegeven dat het de bedoeling is om de onderneming om te zetten in een B.V. De datum van 1 oktober geldt voor boekjaren die op 1 januari aanvangen. Bij een gebroken boekjaar moet de intentieverklaring of voorovereenkomst naar de Belastingdienst zijn verzonden binnen 9 maanden na de start van een boekjaar. Door dit te doen, wordt enkel de intentie vastgelegd. Mocht de oprichting van de B.V. toch geen doorgang vinden, is dat geen probleem.

Naast het feit dat het financieel interessant is om uw onderneming in een B.V. in te brengen bij hoge winsten omdat u dan minder belasting betaald, kan het zeker ook om andere redenen het overwegen waard zijn om de onderneming in een B.V. om te zetten. Vooral het feit dat u met uw privévermogen niet meer aansprakelijk bent voor zakelijke schuldeisers is een veelgehoorde reden om de onderneming om te zetten in de B.V. Ook op dat vlak heeft de coronacrisis veel ondernemers aan het denken gezet. Een andere reden kan zijn dat er inmiddels personeel in de onderneming aanwezig is. In geval van langdurige ziekte of ontslag kan dit ook een aanzienlijke claim op de financiën van de onderneming leggen die bij een eenmanszaak, V.O.F. of maatschap dus kan doorwerken naar het privévermogen.

De keuze om een onderneming wel of niet om te zetten in een B.V. is uiteraard strikt persoonlijk en kan voor iedereen verschillend zijn. Laat u dus goed voorlichten, maar zorg bij twijfel in ieder geval dat er voor 1 oktober een intentieverklaring of intentieovereenkomst bij de Belastingdienst wordt geregistreerd. Dan hebt u in ieder geval de mogelijkheid tot geruisloze omzetting veiliggesteld.

CategoryAlgemeen
logo-footer