Veel ondernemingen worden gedreven in een B.V. Het kan echter voorkomen dat mindere bedrijfsresultaten ertoe leiden dat de B.V. niet meer de fiscaal optimale rechtsvorm is. In dat geval is het mogelijk om zonder fiscale belemmeringen de rechtsvorm te wijzigen (terug te laten keren) naar een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma (vof). Daarvoor bestaat de faciliteit van de geruisloze terugkeer.

Wanneer en waarom zou je moeten overwegen om de BV-rechtsvorm te wijzigen laten naar een eenmanszaak, vof of maatschap? Is de winst van de onderneming lager dan voorheen en blijft dit de komende jaren naar verwachting ook zo? Dan is het fiscaal wellicht interessant om geruisloos terug te keren. Na geruisloze terugkeer heb je namelijk recht op de vele ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting. Bovendien heb je geen verplicht DGA-salaris meer. Aan de andere kant is het nadeel van de terugkeer dat je weer privé aansprakelijk gesteld kan worden door schuldeisers, voor schulden van de onderneming.

Uiteraard zijn er wel voorwaarden verbonden aan het toepassen van de faciliteit voor geruisloze terugkeer. De eerste voorwaarde is dat de B.V. een materiële onderneming drijft. Dit betekent dat met een niet actieve B.V. niet (geruisloos) teruggekeerd kan worden. De tweede voorwaarde is dat de B.V. na de geruisloze terugkeer geliquideerd moet worden en de aandeelhouder(s) zet(ten) de onderneming van de vennootschap zelf rechtstreeks voort. De voortzettende aandeelhouders mogen niet het oogmerk hebben de onderneming over te dragen of te liquideren na de geruisloze terugkeer. Schending van deze voorwaarden heeft tot gevolg dat de faciliteit van de geruisloze terugkeer, en daarmee de voordelen komen te vervallen.

Als het op dit moment al duidelijk is dat een terugkeer naar een eenmanszaak, vof of maatschap interessant is, dan is het nog mogelijk om dit met fiscaal terugwerkende kracht terug te keren. De onderneming wordt dan weer als eenmanszaak, vof of maatschap aangemerkt vanaf de eerste dag van het huidige boekjaar. Voorwaarde is wel dat er vóór 1 oktober een intentieverklaring is geregistreerd bij de Belastingdienst waarin wordt aangegeven dat het de intentie is om geruisloos terug te keren. Wil je dus al gebruik kunnen maken van de voordelen die een eenmanszaak, vof of maatschap heeft in de inkomstenbelasting dan is het tijd om actie te ondernemen. Laat je in de procedure van de geruisloze terugkeer wel altijd begeleiden door een specialist. Wij helpen je hier graag bij.

CategoryAlgemeen
logo-footer