De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, in de volksmond ook wel bekend als de jubelton, wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar € 27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft zoals reeds in het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet was vastgelegd.

Mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen nu nog een belastingvrije schenking voor de eigen woning krijgen van € 106.671. Het kabinet wil de ongelijkheid tussen starters op de woningmarkt die de schenkingsvrijstelling veroorzaakt wegnemen door de vrijstelling volledig af te schaffen. Omdat het niet mogelijk was om dit al per 1-1-2023 te bewerkstelligen is volledige afschaffing pas per 1-1-2024 mogelijk. Maar de vrijstelling wordt met ingang van 2023 dus al danig beperkt.

De verlaging van de vrijstelling voor de eigen woning naar het bedrag van € 27.231 houdt verband met de mogelijkheid voor ouders om hun kind eenmalig voor hun 40ste verjaardag een bedrag van € 27.231 belastingvrij te schenken die het kind vrij mag besteden. In 2023 wordt de vrijstelling eigen woning dus naar ditzelfde bedrag verlaagd. Ouders kunnen dit bedrag schenken voor de eigen woning, óf voor vrije besteding. Beide kan niet.

Om dus nog gebruik te maken van de hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning kunt u in 2022 nog een schenking doen van maximaal € 106.671 mits de ontvanger deze schenking gebruikt ten behoeve van zijn of haar eigen woning. Let op, omdat het onder de huidige regeling mogelijk is om de besteding van het geschonken bedrag te spreiden in drie opeenvolgende jaren is het nog wel mogelijk om in 2022 het hoge bedrag van de vrijstelling te schenken zodat de ontvanger dit in de jaren 2022, 2023 en/of 2024 kan besteden. Na 1 januari 2024 blijft het overigens nog wel mogelijk om aan kinderen eenmalig de hoge reguliere vrijstelling, welke in 2022 € 27.231 bedraagt te schenken. Deze mag het kind dan vrij besteden en dus uiteraard ook ten behoeve van de eigen woning.

CategoryAlgemeen
logo-footer