Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Ondernemers in onder meer de horeca, recreatie en evenementenbranche krijgen een tegemoetkoming om hun vaste kosten te betalen. Het gaat om kosten zoals huur, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. De tegemoetkoming is afhankelijk van de kosten en de mate van omzetverlies (minimaal 30%) en bedraagt maximaal € 20.000.

Verlenging NOW regeling

De NOW regeling wordt verlengd. Nieuw is dat er geen sprake mag zijn van winstuitkering aan aandeelhouders, bonussen aan bestuur en directie en inkopen van eigen aandelen. De correctie op de subsidie bij ontslag blijft bestaan, maar deze wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag.

Verlenging TOZO regeling

De TOZO regeling wordt verlengd. Er is nu wel een partnertoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op de TOZO regeling.

Belastingmaatregelen

De regeling voor het aanvragen van belastinguitstel is verlengd tot 1 september. Boetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente is tot 1 oktober verlaagd naar 0,01%. Ook de versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers wordt tot 1 september verlengd.

CategoryAlgemeen
logo-footer