Het kabinet heeft het steunpakket voor banen en economie fors uitgebreid. Veel regelingen moeten nog verder worden uitgewerkt maar we willen de hoofdlijnen alvast met u delen.

TVL
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt verruimd. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30% omzetverlies. De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dat betekent dat ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL. Daaraan gekoppeld gaat, vanaf het eerste kwartaal van dit jaar, het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 euro voor het niet-MKB.

Om ook kleine ondernemers aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1.500 euro. Daarnaast onderzoekt het kabinet nog de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL.

Voorraadvergoeding detailhandel
Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. Vanwege de verlenging van de lockdown zitten veel winkels met moeilijk verkoopbare wintercollecties. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal 200.000 euro.

Startende ondernemers
Het kabinet voert een regeling in voor ondernemers die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken. Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen.

NOW en Tozo
De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.

Voor de Tozo geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: in februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. Hierbij zou in eerste instantie sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan.

Evenementen
Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is. Daarbij wordt nu gedacht aan 1 juli. De precieze invulling werkt het kabinet nog uit.

Belastingmaatregelen
Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

De werkkostenregeling wordt opnieuw verruimd, net zoals vorig jaar is de vrije ruimte 3% over een loonsom van maximaal 400.000 euro. Hiermee kunnen werkgevers hun werknemers bijvoorbeeld een onbelaste thuiswerkvergoeding geven. Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden.

Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vaststellen. De verlaging moet naar rato van het omzetverlies, vergeleken met de omzet over heel 2019 worden vastgesteld en er mag geen dividend worden uitgekeerd en ook geen toename van de rekening courant schuld optreden.

Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021 zodat ondernemers die nu minder kunnen werken door de lockdown er toch gebruik van kunnen maken.

Uiteraard staan we als SRL Accountants & Belastingadviseurs ook in deze periode weer voor u klaar om u van dienst te zijn bij al uw corona gerelateerde vragen.

CategoryAlgemeen
logo-footer