Onlangs is de Voorjaarsnota 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze Voorjaarsnota geeft op hoofdlijnen informatie over de begroting voor 2023 en de wijze waarop deze plannen moeten worden gefinancierd. Hierbij wil het kabinet ook een aantal fiscale maatregelen nemen. Op de belangrijkste voorgestelde fiscale maatregelen gaan we hierna kort in.

Inkorting tariefopstap vennootschapsbelasting met ingang van 2023

De tariefopstap in de vennootschapsbelasting, het gedeelte van het belastbaar bedrag waarover het lage tarief van 15% is verschuldigd, wordt met ingang van 2023 verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Dit houdt dus in dat alle winst boven een bedrag van € 200.000 dan wordt belast tegen het hoge tarief van 25,8%.

Twee tariefschijven in box 2 vanaf 2024

Het kabinet is van plan om met ingang van 2024 twee tariefschijven te introduceren in box 2. Daarbij wordt de eerste € 67.000 aan inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2-inkomen) belast tegen een tarief van 26% en het meerdere tegen een tarief van 29,5%. Dit geldt per persoon. Aangezien het tarief in box 2 op dit moment 26,9% is, is het mogelijk verstandig om een voorgenomen relatief kleine dividenduitkering uit te stellen tot 2024 zodat geprofiteerd kan worden van het lagere tarief van 26%. Grote dividenduitkeringen kunnen daarentegen beter in 2022 of 2023 worden gedaan als dit voorstel wordt omgezet in wetgeving.

Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog met ingang van 2023

In het coalitieakkoord kondigde het kabinet aan de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer te willen verhogen. Het kabinet wil deze verhoging nu met een jaar naar voren halen. Concreet betekent dit dat de onbelaste reiskostenvergoeding al met ingang van 1 januari 2023 verhoogd wordt. De exacte verhoging is nog niet bekend, maar naar verluidt stijgt de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 naar € 0,21 en zal deze een jaar later verder stijgen naar € 0,23 per kilometer.

Afschaffen fiscale oudedagsreserve met ingang van 2023

Het kabinet is van plan de fiscale oudedagsreserve (FOR) per 1 januari 2023 af te schaffen. De tot 1 januari 2023 opgebouwde FOR kan wel op basis van de huidige regels worden afgewikkeld. Daarnaast blijft het dus ook mogelijk om nog te doteren aan de fiscale oudedagsreserve in de jaren 2022 en 2023.

Verhoging algemeen tarief overdrachtsbelasting naar 10,1% vanaf 2023

Het kabinet is van plan het algemene tarief van de overdrachtsbelasting te verhogen naar 10,1%. Het algemene tarief bedraagt nu 8%. De verkrijging van een woning door een natuurlijk persoon die deze zelf als hoofdverblijf gaat gebruiken blijft belast tegen 2%, dan wel 0% als de startersvrijstelling van toepassing is. Voor beleggers in onroerend goed en voor ondernemers die  een bedrijfspand willen kopen, is dit wederom een verhoging van de kosten die komen kijken bij de aankoop van een pand. Zodoende loont het zeker de moeite om een voorgenomen aanschaf van een onroerende zaak die geen eigen woning zal worden nog dit jaar te doen.

 

CategoryAlgemeen
logo-footer