Op 1 oktober 2020 is het derde financiële corona steunpakket voor bedrijven en zzp’ers ingegaan. Dit steunpakket loopt door tot in 2021. De belangrijkste maatregelen uit dit pakket zijn de volgende:

Verlenging NOW regeling
De NOW regeling, waarbij werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten van hun personeel kunnen ontvangen, wordt in totaal met 9 maanden verlengd. Deze verlenging bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden waarbij de hoogte van de loonkostensubsidie geleidelijk wordt afgebouwd. Het eerste tijdvak van 3 maanden beslaat de periode oktober tot en met december 2020. De volgende twee tijdvakken sluiten hier vervolgens op aan. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies en de hoogte van de loonkosten. Het omzetverlies in het eerste tijdvak moet minimaal 20% zijn en in het tweede en derde tijdvak wordt dat percentage verhoogd naar 30%. Na afloop moet de definitieve hoogte van de tegemoetkoming worden vastgesteld. Aanvragen is mogelijk vanaf half november.

Verlenging Tozo-uitkering
De Tozo-uitkering, waarmee zelfstandig ondernemers een bijdrage in hun levensonderhoud kunnen krijgen vanuit hun woongemeente, kan voor de ondernemers die er recht op hebben, worden verlengd met maximaal 9 maanden. Wel wordt het inkomen van de partner meegenomen bij het bepalen of de ondernemer een zodanig laag inkomen heeft vanwege corona dat hij/zij kwalificeert voor de Tozo-uitkering. Ook hier moet achteraf aan de hand van de werkelijke genoten inkomsten bepaald worden of de Tozo-uitkering terecht was.

Verlenging TVL regeling
De in het tweede steunpakket ingevoerde tegemoetkoming vaste lasten (TVL) wordt, net als de NOW regeling, verlengd met 3 tijdvakken van 3 maanden en ook hier is het eerste tijdvak begonnen per 1 oktober 2020. Het maximum bedrag wat met deze regeling kan worden aangevraagd is verhoogd van € 50.000 naar € 90.000 per 3 maanden maar de regeling wordt gedurende de 3 termijnen van 3 maanden wel geleidelijk afgebouwd. Het percentage omzetverlies dat moet zijn geleden om in aanmerking te komen, is namelijk verhoogd naar 40 procent met ingang van oktober 2020 en vanaf 1 april tot en met 30 juni wordt deze grens op 45 procent gesteld. Als aan de eisen omtrent de hoogte van het omzetverlies is voldaan, wordt het bedrag van de tegemoetkoming vervolgens bepaald aan de hand van de branche waarin de werkgever zich bevindt en het bedrag aan geschat omzetverlies dat de onderneming zal lijden. Na afloop van de termijnen zal op basis van de werkelijke omzet de TVL op een definitief bedrag worden vastgesteld. Een belangrijke verruiming is dat de TVL regeling met ingang van 1 oktober 2020 opengesteld is voor alle branches. Aanvragen is mogelijk vanaf half november.

Naast bovenstaande regelingen is het tot 1 januari 2021 ook weer mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen bij de Belastingdienst voor ondernemers vanwege corona. Dit uitstel loopt dan tot 30 juni 2021 waarna de opgebouwde belastingschuld in 36 maanden moet worden afgelost.

CategoryAlgemeen
logo-footer