Vanaf 1 april 2020 is het mogelijke om bij het UWV compensatie aan te vragen voor de transitievergoeding die betaald moet worden wanneer u een werknemer ontslaat die langer dan 2 jaar ziek is. Ook is er nog compensatie mogelijk voor reeds betaalde transitievergoedingen. Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

· de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
· de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
· de werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Werkgevers moeten deze voorwaarden kunnen aantonen. Bewaar dus in ieder geval de ontslagvergunning of beëindigingsovereenkomst en de berekening en betalingsbewijzen van de transitievergoeding.

De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Lag het einde van de periode van twee jaar ziekte al daarvoor? Dan is geen compensatie mogelijk. En als er werknemers zijn die na 2 jaar ziekte in een slapend dienstverband zijn gehouden om de transitievergoeding niet te hoeven betalen, zal het UWV niet de volledige compensatie geven. Maar elke vorm van compensatie is natuurlijk welkom. We helpen u graag bij de aanvraag van de compensatie bij het UWV.

CategoryAlgemeen
logo-footer