Wanneer u als ondernemer personeel in dienst heeft en u uw bedrijf gaat beëindigen of uw nabestaanden gaan uw bedrijf beëindigen na uw overlijden, dan heeft uw personeel recht op de wettelijke transitievergoeding. Dit kan een erg grote financiële last zijn voor de onderneming. Om deze last te verminderen is het vanaf 1 januari 2021 mogelijk om compensatie van de aan het personeel verschuldigde transitievergoeding aanvragen bij het UWV als er sprake is van bedrijfsbeëindiging als gevolg van pensionering of overlijden van de werkgever.

Om voor de compensatieregeling in aanmerking te komen moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Zo moet het gaan om een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers) en moet er voor tenminste één van de werknemers door het UWV een ontslagvergunning zijn verleend wegens bedrijfsbeëindiging. Compensatie wegens pensionering van de werkgever kan alleen als de werkgever de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Alleen transitievergoedingen betaald vanaf 1 januari 2021 worden gecompenseerd.

Naast deze compensatieregelingen zijn er ook nog gesprekken gaande over een compensatiemogelijkheid bij bedrijfsbeëindiging vanwege (langdurige) ziekte van de werkgever. Mogelijk wordt deze compensatiemogelijkheid op een later moment ingevoerd. Zorg er in ieder geval voor dat u bij beëindiging van uw bedrijf rekening houdt met de aan het personeel verschuldigde transitievergoeding en vraag tijdig de compensatie aan. Uiteraard kunnen wij u hierbij van dienst zijn.

CategoryAlgemeen
logo-footer