Veel ondernemingen worden gedreven in een B.V. Het kan echter voorkomen dat mindere bedrijfsresultaten ertoe leiden dat de B.V. niet meer de fiscaal optimale rechtsvorm is. In dat geval is het mogelijk om zonder fiscale belemmeringen de rechtsvorm te wijzigen (terug te laten keren) naar een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma (vof). Daarvoor bestaat…

Het aangaan van een vennootschap onder firma (hierna: vof) of maatschap kan grote financiële voordelen hebben en door nog op tijd een vennootschapsovereenkomst op te laten stellen, kunt u die voordelen dit jaar al krijgen. Hierna wordt gemakshalve slechts verwezen naar de vof maar voor de maatschap geldt hetgeen vermeld wordt evenzeer. Als uw partner…

Heeft u in 2019 btw betaald in andere EU-landen voor zakelijke uitgaven? Dan kunt u deze btw terugvragen door hiervoor apart verzoek te doen. U mag deze btw dus niet aftrekken in uw Nederlandse btw aangifte. Het verzoek tot btw teruggaaf met betrekking tot in andere EU-landen betaalde btw over 2019 moet u doen voor…

Draait uw onderneming ondanks de corona crisis goede winsten dan kan het fiscaal voordelig zijn om uw onderneming in een B.V. te gaan voeren. De overgang van eenmanszaak, maatschap of V.O.F. naar B.V. kan fiscaal geruisloos (zonder belastingheffing) geschieden en kan zelfs met terugwerkende kracht naar 1 januari 2020 zodat u er direct van profiteert….

Ondanks dat we nu midden in de vakantieperiode zitten, is het juist nu zaak om na te denken over diverse fiscale faciliteiten die u kunt toepassen. Er zijn er namelijk een aantal die een deadline kennen van 1 oktober aanstaande. Om die faciliteiten dus te kunnen claimen, is op korte termijn actie vereist. Hierna zullen…

Heb je in 2019 geen toeslagen ontvangen, maar had je daar achteraf gezien door bijvoorbeeld een daling van het inkomen wel recht op? Dan kun je met terugwerkende kracht toeslagen aanvragen bij de Belastingdienst. Dat kan nog tot 1 september aanstaande voor de zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget over 2019. Er is zodoende negen…

Al enkele jaren wordt er op grote schaal bezwaar gemaakt tegen de belastingheffing in box 3 waar belasting wordt geheven over het privévermogen. De reden hiervan is dat het wettelijk vastgestelde fictieve rendement waarover belasting wordt geheven in box 3 niet meer haalbaar is met de huidige rentetarieven. Als belastingplichtigen ervoor kiezen om hun vermogen…

Mkb-ondernemers en zzp’ers kunnen vanaf vandaag 12.00 uur de tegemoetkoming vaste lasten aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op www.rvo.nl/tvl. Dezelfde getroffen sectoren uit de TOGS-regeling komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Bedrijven kunnen de subsidie tot uiterlijk 30 oktober 2020 aanvragen. De tegemoetkoming bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal…

  Vorige week is eindelijk het definitieve wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap gepubliceerd. Ten opzichte van het concept wetsvoorstel is de belangrijkste wijziging dat de mogelijke dubbele heffingen over dezelfde leningen worden weggenomen. Eerder is al bekend gemaakt dat de ingangsdatum met een jaar werd opgeschoven vanwege de corona crisis. De ingangsdatum is…

  De Wet Arbeidsmarkt in Balans verplichtte werkgevers eerder al om met ingang van 1 januari 2020 een schriftelijk bewijs van het vaste contract van hun werknemers in de loonadministratie te bewaren om de lage WW-premie te mogen toepassen. Anders moet u de hoge WW-premie van 7,94% betalen in plaats van de lage premie van…

logo-footer