Verkoop je vanuit een webshop artikelen aan particulieren in meerdere EU-landen? Let dan goed op want de btw regels die hierop van toepassing zijn gaan drastisch wijzigen met ingang van 1 juli aanstaande. De huidige btw regels bij zogenaamde afstandsverkopen schrijven voor dat bij verkopen en leveringen waarbij goederen vanuit Nederland verzonden worden naar consumenten…

Door de coronamaatregelen getroffen ondernemers die (nog) geen overeenstemming bereiken met hun verhuurder over tijdelijke huurverlaging stappen vaak naar de rechter. Zodoende is er reeds jurisprudentie welke als leidraad kan dienen bij het bepalen of u ook in aanmerking komt voor huurkorting. In de uitspraken die tot nu toe zijn gedaan komt naar voren dat…

Het bijtellingspercentage waarover belasting betaalt moet worden voor het privégebruik van de auto van de zaak is 60 maanden geldig. Wat gebeurt er na deze vijf jaar met de bijtelling? Vooral voor auto’s waarbij een kortingspercentage van toepassing is op de bijtelling is dit een belangrijke vraag. De hoofdregel is dat na vijf jaar het…

Ondernemers kunnen vanaf 15 maart 2021 subsidie aanvragen bij RVO als ze een volledig elektrische bestelbus aanschaffen of gaan leasen. Het budget voor 2021 bedraagt in totaal € 22 miljoen. Zorg dat u op tijd een aanvraag doet, want als het budget op is, is subsidie in 2021 niet meer mogelijk. De subsidie bedraagt 10%…

Rijdt u als DGA in een auto van uw B.V. dan is het goed om regelmatig te bekijken of u deze auto niet beter kunt overdragen naar privé. Als de auto op naam van de B.V. staat, kunt u uiteraard alle kosten en afschrijving op de auto in mindering brengen op de winst van uw…

De beoordeling van arbeidsrelaties houdt al jarenlang de gemoederen bezig. Is een zzp’er met slechts een paar opdrachtgevers wel ondernemer? Of is deze persoon eigenlijk in dienstbetrekking werkzaam bij zijn opdrachtgever(s)? Om antwoord te geven op deze vragen en te kunnen handhaven wanneer onterecht wordt gewerkt als zelfstandige, is de overheid bezig nieuwe regelgeving te…

Het kabinet heeft het steunpakket voor banen en economie fors uitgebreid. Veel regelingen moeten nog verder worden uitgewerkt maar we willen de hoofdlijnen alvast met u delen. TVL De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt verruimd. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten…

Aan het begin van ieder jaar legt de Belastingdienst aan veel belastingplichtigen de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting (bij natuurlijke personen) en vennootschapsbelasting (bij rechtspersonen) op voor het komende jaar. De uitgangspunten die de Belastingdienst gebruikt zijn vaak verouderd en zodoende niet meer up-to-date bij uw specifieke situatie. Controleer daarom uw voorlopige aanslagen goed en laat deze…

Door de verlenging van de huidige lockdown zullen veel ondernemers zich weer afvragen of ze in aanmerking komen voor de financiële corona regelingen die getroffen zijn door de overheid. Hierna geven we voor de belangrijkste regelingen aan wat de huidige stand van zaken is. Uitstel van betaling bij de Belastingdienst Ondernemers die door de corona…

Wanneer u als ondernemer personeel in dienst heeft en u uw bedrijf gaat beëindigen of uw nabestaanden gaan uw bedrijf beëindigen na uw overlijden, dan heeft uw personeel recht op de wettelijke transitievergoeding. Dit kan een erg grote financiële last zijn voor de onderneming. Om deze last te verminderen is het vanaf 1 januari 2021…

logo-footer