Wie wil profiteren van het voordeel van een lage(re) bijtelling van een elektrische auto, doet er goed aan om nog dit jaar die elektrische auto te kopen. Schaft u namelijk in 2020 nog een elektrische auto aan, dan betaalt u nog slechts 8% bijtelling over de eerste € 45.000 van de catalogusprijs en over het…

Het bedrag dat mensen belastingvrij aan anderen mogen schenken, gaat volgend jaar eenmalig met € 1.000 omhoog. De Tweede Kamer heeft dat fiscale extraatje voor in de coronacrisis afgedwongen. Dat betekent dat ouders in 2021 aan hun kinderen een bedrag van € 6.604 euro mogen geven, zonder dat de kinderen daar schenkbelasting over hoeven te…

Op 1 oktober 2020 is het derde financiële corona steunpakket voor bedrijven en zzp’ers ingegaan. Dit steunpakket loopt door tot in 2021. De belangrijkste maatregelen uit dit pakket zijn de volgende: Verlenging NOW regeling De NOW regeling, waarbij werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten van hun personeel kunnen ontvangen, wordt in totaal met 9 maanden…

Er komt een vrijstelling in de overdrachtsbelasting voor starters en jonge doorstromers. Starters en (jonge) doorstromers op de woningmarkt kunnen vanaf 1 januari 2021 bij de aankoop van een woning (en aanhorigheden bij die woning) gebruik maken van de vrijstelling overdrachtsbelasting indien zij aan de volgende eisen voldoen: 1. De verkrijger is een natuurlijk persoon,…

Iedereen die op 1 januari 2020 meer vermogen had dan € 30.846 (of € 61.692 met een fiscaal partner), betaalt hier inkomstenbelasting in box 3 over. Vanaf 2021 verandert dit. Dan betaal je pas belasting bij een vermogen van € 50.000 of een vermogen van € 100.000 met fiscale partner. Tevens wijzigen er nog een…

De overdrachtsbelasting bij de aanschaf van niet-woningen bedraagt op dit moment 6% en bij de aanschaf van een woning bedraagt het percentage nu 2%. In het Belastingplan 2021 is door het kabinet het voorstel gedaan om differentiatie aan te brengen in het tarief voor woningen en om het tarief voor zakelijk onroerend goed te verhogen….

In het met Prinsjesdag aangekondigde Belastingplan 2021 is een voorstel gedaan om de verrekening van verliezen in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2022 aan te passen. Vanaf die datum komt er in de vennootschapsbelasting een in de tijd onbeperkte voorwaartse verliesverrekening waarbij wel de omvang van de in een jaar in aanmerking te nemen verliezen…

Het kabinet wil bedrijven stimuleren om tijdens de coronacrisis te blijven investeren met een nieuwe investeringsregeling, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling, waarvoor in totaal € 4 miljard beschikbaar is, moet ervoor zorgen dat bedrijven ook tijdens de huidige crisis blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines en dat ze investeringen naar voren halen die…

Met ingang van 27 september 2020 zijn organisaties zoals B.V.’s, N.V.’s, stichtingen, V.O.F.’s en maatschappen verplicht om hun UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) in te schrijven in het nieuwe UBO register. De UBO’s zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie, dus de mensen die aan de touwtjes trekken. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25%…

Veel ondernemingen worden gedreven in een B.V. Het kan echter voorkomen dat mindere bedrijfsresultaten ertoe leiden dat de B.V. niet meer de fiscaal optimale rechtsvorm is. In dat geval is het mogelijk om zonder fiscale belemmeringen de rechtsvorm te wijzigen (terug te laten keren) naar een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma (vof). Daarvoor bestaat…

logo-footer