Door de Hoge Raad is op 24 december 2021 besloten dat de bestaande box 3 wetgeving onhoudbaar is wegens schending van de fundamentele rechten van belastingplichtigen. Rechtsherstel moet worden verleend door middel van een heffing over werkelijk rendement. In reactie daarop heeft de staatssecretaris alle bezwaren in het kader van de massaalbezwaarprocedures over 2017 tot…

Moet u naar verwachting over het jaar 2021 nog inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betalen? Zorg dan dat er zo spoedig mogelijk een voorlopige aanslag wordt aangevraagd. Hiermee bespaart u namelijk belastingrente. Met betrekking tot aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2022 belastingrente. Voor de inkomstenbelasting is het tarief 4% en voor de…

Onlangs is de Voorjaarsnota 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze Voorjaarsnota geeft op hoofdlijnen informatie over de begroting voor 2023 en de wijze waarop deze plannen moeten worden gefinancierd. Hierbij wil het kabinet ook een aantal fiscale maatregelen nemen. Op de belangrijkste voorgestelde fiscale maatregelen gaan we hierna kort in. Inkorting tariefopstap vennootschapsbelasting met…

Vanaf 9 mei 2022 kunnen ondernemers subsidie krijgen bij de aanschaf van een vrachtwagen die schoon rijdt. Dat wil zeggen volledig elektrisch of op waterstof. De hoogte van de subsidie hangt af van het soort vrachtwagen en de omvang van de onderneming. Grote bedrijven kunnen in totaal (subsidie en belastingvoordeel) tot 40% van de meerkosten…

De nieuwe Pensioenwet is onlangs aangeboden aan de Tweede Kamer en de verwachting is dat deze door het parlement zal worden aangenomen en zodoende per 1 januari 2023 zal ingaan. De Pensioenwet is niet alleen van belang voor mensen die in loondienst werken en bij een pensioenfonds of verzekeraar een pensioen opbouwen via hun werkgever….

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, in de volksmond ook wel bekend als de jubelton, wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar € 27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft zoals reeds in het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet was vastgelegd. Mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen nu nog…

Sinds 1 maart kunnen we de belastingaangifte over 2021 indienen. Een relatief nieuw onderwerp hierbij wat inmiddels wel bij veel belastingplichtigen speelt is het bezit van cryptomunten. Naar schatting zijn er zo’n 1,6 miljoen Nederlanders die cryptomunten zoals de bitcoin bezitten. Uiteraard wil de Belastingdienst dat ook graag weten. Maar vooralsnog hebben ze daar wel…

Bij de aan- en verkoop van vastgoed spelen de btw en de overdrachtsbelasting een belangrijke rol. Het is daarom bij vastgoedtransacties, met name bij beleggingsvastgoed, verstandig om vooraf de gevolgen goed in beeld te hebben. Soms is het mogelijk om te sturen naar een fiscaal optimale situatie. Btw Voor de btw is het allereerst van…

UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie. Organisaties moeten uiterlijk 27 maart 2022 hun UBO’s hebben ingeschreven in het UBO-register. Wat is een UBO en krijgt uw organisatie ook te maken met het UBO-register? Lees hier de belangrijkste vragen en antwoorden. 1. Wat…

Uiterlijk 31 januari 2022 moet de laatste btw aangifte over het jaar 2021 weer zijn ingediend bij de Belastingdienst. Deze laatste aangifte vergt van ondernemers altijd wat meer aandacht. De belangrijkste aandachtspunten zullen we hierna kort aangeven. Kijk ten eerste even goed na of er in de laatste btw aangifte over 2021 nog correcties over…

logo-footer