Door de huidige extreem lage (vaak negatieve) rente bij banken, met daarbij opgeteld de relatief hoge belastingheffing over uw vermogen in box 3, kan het aantrekkelijk zijn om een deel van uw vermogen onder te brengen in een B.V. Het vermogen wordt dan niet meer belast op basis van het forfaitair bepaalde rendement van box 3. Wanneer het in een B.V. wordt ondergebracht wordt het daadwerkelijk behaalde rendement, wat vaak nihil of negatief is, belast met 15% vennootschapsbelasting in 2022.

Het onderbrengen van uw vermogen in een B.V. is vooral interessant wanneer het rendement op dat vermogen niet erg hoog is. Dit is op dit moment dus vooral bij spaargeld het geval. Wanneer u bijvoorbeeld onroerend goed heeft dat u verhuurt of een effectenportefeuille aanhoudt, is het rendement daarop vaak nog wel dermate hoog dat het onderbrengen van dat vermogen in een B.V. geen voordeel oplevert.

Wilt u uw vermogen onderbrengen in een B.V.? Doe dit dan voor 1 januari 2022 zodat de peildatum voor box 3 voor de aangifte inkomstenbelasting 2022 wordt ontlopen en u direct netto belastingheffing bespaard. Aangezien de staatssecretaris van Financiën heeft gemeld dat een wijziging van box 3 er waarschijnlijk niet zal komen voor 1 januari 2025 kunt u nog een aantal jaar een aanzienlijk belastingvoordeel behalen met een B.V.

CategoryAlgemeen
logo-footer