Het belastingrentepercentage voor de vennootschapsbelasting (VPB) is nu nog 8%, maar stijgt per 1 maart 2023 naar 10,5%! Zorg er daarom voor dat de voorlopige aanslagen VPB zo goed mogelijk aansluiten bij de te verwachten winst van de BV of vraag om een voorlopige aanslag als deze nog niet ontvangen is of voor een onjuiste winst is opgelegd. Dit kan aanzienlijke bedragen aan belastingrente schelen.

De Belastingdienst brengt namelijk belastingrente in rekening als de aanslag VPB opgelegd wordt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. De belastingplichtige betaalt dan rente over het bedrag dat hij nog aan belasting moet betalen.

Belastingrente over 2022 valt te voorkomen door een correcte aangifte VPB in te dienen vóór 1 juni 2023 of door vóór 1 mei 2023 een voorlopige aanslag VPB 2022 te vragen die gebaseerd is op een juist winstbedrag.

Voor de VPB over 2023 legt de Belastingdienst op dit moment veelal voorlopige aanslagen op aan BV’s waar winst verwacht wordt. Ook daarvoor kan op dit moment al een aanpassing van deze voorlopige aanslag worden verzocht als de verwachte winst afwijkt van de winst waarvan de Belastingdienst uitgaat bij het opleggen van de voorlopige aanslag. Door deze nu aan te laten passen wordt belastingrente voorkomen en mag de aanslag in dit jaar in maandelijkse termijnen worden betaald.

CategoryAlgemeen
logo-footer