Op Prinsjesdag zijn weer allerlei fiscale wetsvoorstellen gedaan welke invloed gaan hebben op uw portemonnee en er mogelijk toe leiden dat u dit jaar nog actie dient te ondernemen of juist ervoor moet kiezen om nog even niks te doen en te wachten tot volgend jaar. De meest in het oog springende voorstellen zijn de volgende:

 

Verlaging van het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting;

Verhoging van de arbeidskorting;

Verhoging van het tarief van de inkomstenbelasting in box 3;

Actualiseren van de percentages bij de berekening van de leegwaarderatio in box 3;

Afschaffen van de middelingsregeling;

Verlaging van de zelfstandigenaftrek;

Afschaffing van de fiscale oudedagsreserve;

Introductie van een 2 schijven systeem in box 2;

Aanpassing schijfgrenzen en verhoging tarief eerste schijf van de vennootschapsbelasting;

Afschaffing doelmatigheidsmarge bij bepaling gebruikelijk loon;

Afschaffing van de belastingvrije schenking voor de eigen woning;

Introductie van een vrijstelling voor de omzetbelasting bij de aanschaf van zonnepanelen;

Verhoging tarief overdrachtsbelasting naar 10,4% voor onroerende zaken niet zijnde eigen woningen;

Verhoging belastingvrije reiskostenvergoeding naar € 0,21 per kilometer;

Verhoging vrije ruimte in de werkkostenregeling over de eerste € 400.000 loonsom;

Afschaffen vrijstelling BPM voor bestelauto’s van ondernemers;

Verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s van ondernemers.

 

De komende weken zal blijken of de wetsvoorstellen zullen worden aangenomen of dat er nog belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd. Ook zullen wij de komende weken in nieuwe bijdragen dieper ingaan op een aantal wetsvoorstellen waarbij het mogelijk van belang kan zijn om dit jaar nog iets te doen of juist niet te doen. Hou onze pagina dus in de gaten.

CategoryAlgemeen
logo-footer