Al jaren wordt op grote schaal bezwaar gemaakt tegen de vermogensrendementsheffing in box 3 waarbij belasting wordt geheven over een fictief rendement. Door de extreem lage rente die op spaartegoeden wordt vergoedt, is deze heffing steeds meer mensen een doorn in het oog en hebben zij, vaak al diverse jaren, bezwaar gemaakt tegen de door…

In het nieuwe regeerakkoord wordt voorgesteld om de woningschenkvrijstelling af te schaffen. Gezien het vele gebruik dat hier op dit moment van wordt gemaakt, gaat dit zeker impact hebben. De woningschenkvrijstelling wordt veel gebruikt door ouders en grootouders om hun (klein)kinderen aan een woning te helpen. De vrijstelling is overigens niet beperkt tot schenkingen aan…

Ondernemers kunnen toch weer een beroep doen op diverse coronasteunmaatregelen in het vierde kwartaal van 2021. Zo kan er weer bijzonder belastinguitstel worden aangevraagd als de belastingen niet kunnen worden betaald door de (nieuwe) coronamaatregelen. Het uitstel wordt verlengd tot 1 februari 2022 zodat ook voor de laatste kwartaalaangiften omzetbelasting van dit jaar die ondernemers…

Door de huidige extreem lage (vaak negatieve) rente bij banken, met daarbij opgeteld de relatief hoge belastingheffing over uw vermogen in box 3, kan het aantrekkelijk zijn om een deel van uw vermogen onder te brengen in een B.V. Het vermogen wordt dan niet meer belast op basis van het forfaitair bepaalde rendement van box…

Heb je als DGA een partner die geen of een heel laag inkomen heeft, dan kan er in feite een kleine onbelaste dividenduitkering uit de B.V. gedaan worden zodat de algemene heffingskorting van de partner optimaal benut wordt. De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Je betaalt hierdoor minder belasting….

Het bedrag dat u belastingvrij aan iemand anders mag schenken is in 2021 eenmalig verhoogd met € 1.000 per schenking. Dit is besloten vanwege de coronacrisis. De verhoogde schenkingsvrijstelling geldt niet alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen maar ook voor schenkingen aan andere personen. De verhoogde vrijstellingen in 2021 zijn als volgt: • Ouders…

Welke belangrijke fiscale voorstellen voor ondernemers werden op Prinsjesdag gepresenteerd? Wij zetten de belangrijkste voor u op een rij. 1. Onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag Per 1 januari 2022 kunt u uw werknemers een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geven van maximaal € 2 per dag. Dit bedrag is gebaseerd op een berekening van het Nibud…

Het kabinet heeft aangekondigd om de financiële coronasteunpakketten in principe niet meer te verlengen na het derde kwartaal van 2021. We hopen van harte dat dit niet nodig zal zijn want dat zou betekenen dat corona eindelijk nagenoeg geen invloed meer heeft op de economie. Wat dan bij ondernemingen die coronasteun hebben ontvangen nog wel…

De strijd van belastingplichtigen tegen de in hun ogen te hoge box 3 heffing duurt nog steeds voort zodat er ook voor 2020 bezwaar zal moeten worden gemaakt tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting om mogelijk een vermindering van deze heffing over 2020 te bewerkstelligen. Al enkele jaren wordt er op grote schaal bezwaar gemaakt tegen…

logo-footer