De overdrachtsbelasting bij de aanschaf van niet-woningen bedraagt op dit moment 6% en bij de aanschaf van een woning bedraagt het percentage nu 2%. In het Belastingplan 2021 is door het kabinet het voorstel gedaan om differentiatie aan te brengen in het tarief voor woningen en om het tarief voor zakelijk onroerend goed te verhogen….

In het met Prinsjesdag aangekondigde Belastingplan 2021 is een voorstel gedaan om de verrekening van verliezen in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2022 aan te passen. Vanaf die datum komt er in de vennootschapsbelasting een in de tijd onbeperkte voorwaartse verliesverrekening waarbij wel de omvang van de in een jaar in aanmerking te nemen verliezen…

Het kabinet wil bedrijven stimuleren om tijdens de coronacrisis te blijven investeren met een nieuwe investeringsregeling, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling, waarvoor in totaal € 4 miljard beschikbaar is, moet ervoor zorgen dat bedrijven ook tijdens de huidige crisis blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines en dat ze investeringen naar voren halen die…

Met ingang van 27 september 2020 zijn organisaties zoals B.V.’s, N.V.’s, stichtingen, V.O.F.’s en maatschappen verplicht om hun UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) in te schrijven in het nieuwe UBO register. De UBO’s zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie, dus de mensen die aan de touwtjes trekken. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25%…

Veel ondernemingen worden gedreven in een B.V. Het kan echter voorkomen dat mindere bedrijfsresultaten ertoe leiden dat de B.V. niet meer de fiscaal optimale rechtsvorm is. In dat geval is het mogelijk om zonder fiscale belemmeringen de rechtsvorm te wijzigen (terug te laten keren) naar een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma (vof). Daarvoor bestaat…

Het aangaan van een vennootschap onder firma (hierna: vof) of maatschap kan grote financiële voordelen hebben en door nog op tijd een vennootschapsovereenkomst op te laten stellen, kunt u die voordelen dit jaar al krijgen. Hierna wordt gemakshalve slechts verwezen naar de vof maar voor de maatschap geldt hetgeen vermeld wordt evenzeer. Als uw partner…

Heeft u in 2019 btw betaald in andere EU-landen voor zakelijke uitgaven? Dan kunt u deze btw terugvragen door hiervoor apart verzoek te doen. U mag deze btw dus niet aftrekken in uw Nederlandse btw aangifte. Het verzoek tot btw teruggaaf met betrekking tot in andere EU-landen betaalde btw over 2019 moet u doen voor…

Draait uw onderneming ondanks de corona crisis goede winsten dan kan het fiscaal voordelig zijn om uw onderneming in een B.V. te gaan voeren. De overgang van eenmanszaak, maatschap of V.O.F. naar B.V. kan fiscaal geruisloos (zonder belastingheffing) geschieden en kan zelfs met terugwerkende kracht naar 1 januari 2020 zodat u er direct van profiteert….

Ondanks dat we nu midden in de vakantieperiode zitten, is het juist nu zaak om na te denken over diverse fiscale faciliteiten die u kunt toepassen. Er zijn er namelijk een aantal die een deadline kennen van 1 oktober aanstaande. Om die faciliteiten dus te kunnen claimen, is op korte termijn actie vereist. Hierna zullen…

Heb je in 2019 geen toeslagen ontvangen, maar had je daar achteraf gezien door bijvoorbeeld een daling van het inkomen wel recht op? Dan kun je met terugwerkende kracht toeslagen aanvragen bij de Belastingdienst. Dat kan nog tot 1 september aanstaande voor de zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget over 2019. Er is zodoende negen…

logo-footer