Mkb-ondernemers en zzp’ers kunnen vanaf vandaag 12.00 uur de tegemoetkoming vaste lasten aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op www.rvo.nl/tvl. Dezelfde getroffen sectoren uit de TOGS-regeling komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Bedrijven kunnen de subsidie tot uiterlijk 30 oktober 2020 aanvragen. De tegemoetkoming bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal…

  Vorige week is eindelijk het definitieve wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap gepubliceerd. Ten opzichte van het concept wetsvoorstel is de belangrijkste wijziging dat de mogelijke dubbele heffingen over dezelfde leningen worden weggenomen. Eerder is al bekend gemaakt dat de ingangsdatum met een jaar werd opgeschoven vanwege de corona crisis. De ingangsdatum is…

  De Wet Arbeidsmarkt in Balans verplichtte werkgevers eerder al om met ingang van 1 januari 2020 een schriftelijk bewijs van het vaste contract van hun werknemers in de loonadministratie te bewaren om de lage WW-premie te mogen toepassen. Anders moet u de hoge WW-premie van 7,94% betalen in plaats van de lage premie van…

Doet u een beroep op de Tozo en/of de NOW regeling? Zorg dan dat u voldoet aan de verplichtingen die horen bij deze regelingen zodat u achteraf niet met boetes wordt geconfronteerd. Hebt u Tozo aangevraagd, dan bent u verplicht om uit eigen beweging alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het…

logo-footer