Fiscale advisering

Onze fiscale advisering kenmerkt zich door een pro-actieve houding. SRL accountants en belastingadviseurs kijkt met u vooruit om op termijn tot een maximale belastingbesparing te komen. Onze belastingadviseurs kennen de vele wetten en regels. Zij weten optimaal gebruik te maken van alle spelregels en mogelijkheden die de belastingwetgeving biedt. Zo kunnen zij u snel en adequaat begeleiden door het dicht begroeide fiscale woud van wetten, regels en voorschriften. Daarnaast houden wij u op de hoogte van alle fiscale ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Fiscaal advies maakt deel uit van het grote geheel van bedrijfseconomische diensten.

U kunt daarbij denken aan:

 • De keuze voor de juiste rechtsvorm;
 • Financiële planning;
 • Erfbelastingplanning;
 • Advisering m.b.t. testamenten;
 • Het aanvragen van fiscale subsidies en tegemoetkomingen;
 • Het bieden van actieve ondersteuning bij belastingcontroles;
 • Maximaal gebruik maken van de verschillende fiscale faciliteiten en aftrekposten;
 • Vraagstukken m.b.t. pensioenen, lijfrenten en stamrechten;
 • Het maken van pensioenbrieven en pensioenberekeningen ten behoeve van de DGA;
 • Het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures;
 • Het verzorgen van aanvragen voor teruggaaf van belasting in verband met middeling van inkomens over verschillende jaren.

Personeelsadvisering

Personeelsadvies is een breed werkterrein dat onze dienstverlening completeert. Indien u dit wenst, kunnen wij alles voor u uit handen nemen. Het voeren van salarisadministraties, advisering op het gebied van arbeidsvoorwaarden, bedrijfspensioenen, CAO’s en contacten met vele instanties.

Onze medewerkers adviseren u over het optimaal gebruik van de wettelijke mogelijkheden en attenderen u op de vele regelingen die er zijn. Kortom, onze kennis en ervaring, in dienst van uw onderneming.

Door de continu veranderende regel- en wetgeving op dit gebied is het voor de ondernemer vaak ondoenlijk om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen. Hieronder een greep uit ons vakgebied.

 • Loonadvisering;
 • Advisering over arbeidsvoorwaarden;
 • Opstellen van personeels- en andere reglementen;
 • Begeleiding bij het opzetten van pensioen- en spaarplannen;
 • Begeleiding bij wervings- en selectietrajecten;
 • Opstellen van arbeidscontracten;
 • Begeleiding bij ontslagprocedures.
 • Bij personeelsadvisering moet niet alleen gedacht worden aan het adviseren en opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Ook ondermeer bij arbeidsgeschillen, de invulling van secundaire arbeidsvoorwaarden en de advisering bij inkomensverzekeringen mag op onze kennis en kunde worden gerekend.

Bedrijfsadvisering

Veel organisaties, ondernemers en managers laten zich voor het bepalen van het beleid en de implementatie daarvan in hun bedrijf bijstaan door externe deskundigen. Adviseurs die beschikken over vaardigheden om ondernemers en ondernemingen bij te sturen. Steeds meer ondernemers zien het belang in van een externe adviseur. Bijvoorbeeld voor een second opinion bij het nemen van een belangrijke beslissing, of voor ondersteuning bij onderhandelingen. Maar ook als klankbord is deze adviseur een goede partner. SRL accountants en belastingadviseurs is de geschikte partner voor U. Met niet alleen cijfers maar vooral ook nuttige aanbevelingen over wat u volgens ons het komende jaar zou moeten doen om uw continuïteit te waarborgen en uw rendement te verbeteren. De adviseur wordt uw vertrouwenspersoon; de partner die met u werkt aan optimaal rendement en continuïteit van uw onderneming.

U kunt daarbij denken aan:

 • Advisering inzake de rechtsvormkeuze voor uw onderneming;
 • Advisering inzake overname en overdracht van ondernemingen;
 • Due dilligence onderzoeken;
 • Advisering over en begeleiding van financieringsaanvragen;
 • Advisering inzake investeringsvraagstukken;
 • Risicoscan;
 • Persoonlijke financiële scan voor DGA’s en zelfstandig ondernemers;
 • Advisering voor startende ondernemers;
 • Advisering inzake winstoptimalisatie.