Steeds meer mensen kiezen ervoor om naast een gewoon testament een levenstestament op te laten stellen. Een levenstestament zorgt ervoor, dat als u zelf niet meer goed beslissingen kunt nemen, alles wordt geregeld op de manier die u wilt en door de mensen die u volledig vertrouwt. Bij het opstellen van een levenstestament geeft u aan een of meer personen een volmacht om uw belangen en wensen zowel zakelijk als privé te behartigen.

Een groot voordeel van het hebben van een levenstestament is dat degenen aan wie u een volmacht geeft, direct namens u kunnen handelen op het moment dat u dit niet meer zelf kan. Zonder levenstestament zijn uw naasten genoodzaakt om door tussenkomt van de rechtbank een onderbewindstelling te verkrijgen voordat zij namens u handelingen rechtsgeldig kunnen uitvoeren. De procedure tot het verkrijgen van een onderbewindstelling duurt vaak weken en al die tijd kan er dus niks voor u gedaan worden. Als u ondernemer bent, kan het erg nadelig zijn voor uw onderneming als er enkele weken geen handelingen kunnen worden verricht. Dit kunt u dus voorkomen door een levenstestament op te laten stellen door de notaris.

Het grote verschil met een gewoon testament is dat een levenstestament in werking treedt op het moment dat u tijdens leven niet meer zelf kunt beslissen terwijl een gewoon testament uw zaken regelt na uw overlijden. Waar veel mensen wel een gewoon testament hebben, ontbreekt het toch nog vaak aan een levenstestament terwijl ook dat van grote toegevoegde waarde kan zijn voor uw naasten. Let er bij het opstellen van het levenstestament op dat dit goed aansluit bij uw gewone testament.

CategoryAlgemeen
logo-footer